Hillegom, Lisse en Teylingen met ingang van 2017 ambtelijk gefuseerd

Foto Hielco Kuipers
Taart voor, vanaf links: Evert Jan Nieuwenhuis, Bas Brekelmans, Arie van Erk, Lies Spruit, Carla Breuer en Anne de Jong. De subtiele kleurkeuze in de kleding verwijst naar de drie bij de ambtelijke fusie betrokken gemeenten: Hillegom (rood), Lisse (groen) en Teylingen (blauw).

LISSE/REGIO - De afkortingen vlogen maandagmorgen door - hoe toepasselijk - de trouwzaal in het Lissese gemeentehuis. De ambtelijke fusie van HLT (Hillegom Lisse Teylingen) is namelijk een feit. En waarom dan wel? Vanwege drie K’s en één S.

Door Paul de Vlieger - 3-1-2017, 19:27 (Update 3-1-2017, 19:35)

De eerste K staat voor kwaliteit van de dienstverlening, die als het goed is, omhoog gaat. De tweede K is van kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie die door de fusie vermindert. En de derde K staat voor de kosten die door de samensmelting worden bespaard. Op den duur 5 procent op jaarbasis, ofwel 1,8 miljoen euro. De S tenslotte, is van de strategische positie van HLT die, zo is de gedachte, door de ambtelijke fusie wordt versterkt.

Niets dan goeds dus, valt er te verwachten van de krachtenbundeling van Hillegom, Lisse en Teylingen, hield het bestuur van de zogenoemde ’gemeenschappelijke regeling HLT’ gisteren de verzamelde journalisten voor. Vandaar dat er alle reden was samen een grote slagroomtaart aan te snijden. Als een soort startsein, zeg maar.

De drie HLT-burgemeesters - respectievelijk Arie van Erk, Lies Spruit en Carla Breuer - vormen de komende jaren samen met drie HLT-wethouders - respectievelijk Anne de Jong, Evert Jan Nieuwenhuis en Bas Brekelmans - zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Van Erk wordt het eerste jaar voorzitter, in 2018 gevolgd door Spruit en in 2019 door Breuer. Daarna volgt een eerste serieuze evaluatie, al zal wel elk jaar in de gaten worden gehouden of inderdaad aan de drie K’s en één S wordt voldaan.

Voor een complete - dus ook bestuurlijke - fusie bleken de geesten nog niet rijp in de noordelijke Bollenstreek, vandaar dat nu voor deze variant is gekozen. De drie gemeenteraden blijven dus de baas in hun eigen dorp. Er komt ook geen gemeenschappelijke raadsvergadering van de drie. Wel zal het zo nu en dan voorkomen dat de drie raden - elk in hun eigen vergadering - min of meer gelijktijdig besluiten moeten nemen over zaken die het grote geheel aangaan.

Voor deze drie raden en ook voor de in totaal 80.000 inwoners van HLT werkt vanaf deze week één groot ambtenarenapparaat dat uit zo’n 470 mensen bestaat. Voor zaken waar een gemiddelde burger naar het gemeentehuis gaat - paspoortje, vergunninkje - kan iedereen gewoon in zijn eigen gemeente terecht. ,,De mensen gaan niets van deze fusie merken. En als ze toch iets merken, dan is dat louter positief, omdat het niveau van de serviceverlening omhoog gaat’’, beloofde bestuurslid Evert Jan Nieuwenhuis.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding


Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving