Burgerparticipatie is nog onder de maat

LEIDEN - De gemeente Leiden doet zijn best en er gaat best veel goed, maar het proces om inwoners bij plannen en de uitvoering ervan te betrekken, verloopt nog niet goed genoeg.

Door Binnert Jan Glastra - 22-9-2016, 16:38 (Update 22-9-2016, 18:31)

Dat concludeert de Leidse rekenkamercommissie, die de procedures en onder de loep nam en enkele praktijkvoorbeelden onderzocht. Donderdag publiceerde de commissie haar eindrapport.

Het stadsbestuur wil van Leiden een lichtend voorbeeld van burgerparticipatie en transparantie maken, maar dat doel is nog ver weg. Burgers voelen zich volgens het onderzoek nog altijd niet serieus genomen. Hoewel al veel ten goede veranderd is, kan de gemeente het daarvoor opgestarte ’aanjaagtraject’ nog niet beëindigen, stelt de rekenkamercommissie. Extra aandacht en inspanning blijft nodig.

De commissie adviseert de gemeente duidelijker vast te leggen welke vorm van participatie zij bij een project voor ogen heeft en dat ook duidelijker te communiceren. Ook adviseert de commissie vaste aanspreekpunten bij projecten en dient de gemeente ervoor te zorgen dat burgers er van begin tot eind bij betrokken worden.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding


Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving


Stelling

Dure pillen niet vergoeden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich rijk gerekend. De zorgpremie voor volgend jaar gaat fors hoger uit vallen dan gedacht. Naar verwachting gaat het om een stijging van bijna tien procent. De hogere premie is vooral het gevolg van peperdure nieuw ontwikkelde medicijnen. De vraag rijst of deze innovatieve pillen, die soms tot niet meer dan een marginale verbetering van de levensverwachting leiden, wel collectief betaald moeten worden. Om de zorg betaalbaar te houden moeten misschien pijnlijke keuzes gemaakt worden. Dure pillen moeten niet altijd vergoed worden.

Stelling

Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: nachtrust in vakantietijd
Lees verder