Laboratorium in natuur Bio Science Park

Foto Els Kolff
Een schets van de slootjes zoals ze moeten worden.

LEIDEN - De Leidse milieuwetenschappers Martina Vijver, Henrik Barmentlo en Maarten Schrama willen slootjes uitgraven op het BioScience Park om een natuurlijk laboratorium te creëren, genaamd ’Levend Lab’. Hier hopen ze de effecten van chemische stoffen op bodem en water te onderzoeken.

Door Dominique Wiedeman - 23-9-2016, 17:22 (Update 23-9-2016, 17:22)

Vijver: „Nederland heeft veel water waar bestrijdingsmiddelen in zit omdat daar vlakbij intensieve landbouw is. De waterrijkdom van ons land wordt dan ook weleens een ’natuurlijke handicap’ genoemd. Het is de kunst om er bewust mee om te gaan. Daarvoor is wel onderzoek in de natuur nodig.”

Er is nog weinig bekend over de gevolgen van chemische stoffen op de omgeving. Dat komt volgens Vijver door de manier van onderzoek.

„Nu wordt zulk onderzoek uitgevoerd in laboratoria, terwijl bodem en water beïnvloed worden door veel natuurlijke factoren, zoals het weer. Ook zijn sommige dieren en planten gevoeliger voor chemische stoffen dan andere. Zeker weten doe je dat pas door onderzoek in de natuur.”

Slootjes

Op grondgebied van de Universiteit Leiden achter museum Corpus ligt een plas, die in contact staat met de omliggende watergangen. Planten en dieren trekken in dit water voortdurend rond. Barmentlo: „We graven 36 slootjes, die we van de plas afsluiten met een klep zodat we experimenten in individuele sloten kunnen uitvoeren.”

Een onderzoeksopzet als deze biedt volgens hem de mogelijkheid om daadwerkelijk duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van menselijk handelen voor de natuur. Aan menselijke verstoring maken ze zichzelf in eerste instantie ook schuldig. Barmentlo: „We injecteren veilig en gecontroleerd een hoeveelheid vloeibare chemische stoffen in de slootjes zodat de concentratie gelijk is aan die van de gemiddelde Nederlandse sloot. Daarna kunnen we onderzoek verrichten.”

Tot 31 oktober loopt er een crowdfundingsactie op de website steunleiden.nl om 15.000 euro in te zamelen voor het graafwerk. Als dat lukt, willen ze begin november gelijk gaan graven. Schrama: „Daarna doen we een half jaar niets met de slootjes, zodat ze rond april gekoloniseerd zijn door de natuur en we kunnen beginnen met onderzoek.”Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding


Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving


Stelling

Dure pillen niet vergoeden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich rijk gerekend. De zorgpremie voor volgend jaar gaat fors hoger uit vallen dan gedacht. Naar verwachting gaat het om een stijging van bijna tien procent. De hogere premie is vooral het gevolg van peperdure nieuw ontwikkelde medicijnen. De vraag rijst of deze innovatieve pillen, die soms tot niet meer dan een marginale verbetering van de levensverwachting leiden, wel collectief betaald moeten worden. Om de zorg betaalbaar te houden moeten misschien pijnlijke keuzes gemaakt worden. Dure pillen moeten niet altijd vergoed worden.

Stelling