Teylingers mogen digitaal meepraten over toekomst centra

De spoorwegovergang in het centrum van Voorhout is een belangrijk punt in de centrumvisie.
© foto leidsch dagblad
Teylingen

Inwoners van Teylingen kunnen deze en volgende week via speciale videoverbindingen digitaal meepraten over de ontwerp-centrumvisies voor Sassenheim, Voorhout en Warmond.

De gemeente wil de drie dorpen ’toekomstbestendig’ maken, waarbij onderwerpen als verkeer, parkeren en de toekomst van de winkels belangrijke onderdelen zijn. In Sassenheim gaat het vooral over de inrichting van de Hoofdstraat en de terugkeer van de supermarkten naar het centrum, in Voorhout over het weren van doorgaand verkeer uit de Herenstraat, de spoorwegovergang en de ontwikkeling van het stationsgebied. In Warmond is parkeren het belangrijkste item.

Inmiddels liggen er concrete ontwerpen en uitvoeringsplannen, waarbij inwoners en belangengroepen overigens al eerder de gelegenheid kregen om hun mening te geven. Nu mogen ze dat opnieuw doen op het voorlopige plan dat uiteindelijk is gemaakt. Vanwege de corona gaat dat digitaal. Daarvoor moeten belangstellenden zich aanmelden op de speciale website www.centrumvisieteylingen.nl.

Dinsdag is de aftrap met een avond over de plannen voor Sassenheim, waarbij mensen voor twee van de drie ‘break out rooms’ kunnen kiezen: de ontwerpvisie, de detailhandelsvisie of het uitvoeringsprogramma. Voor donderdag staat Voorhout op het programma, komende dinsdag volgt als laatste kern Warmond.

Wat de terugkeer van de supermarkten Dirk en Hoogvliet betreft, gaat volgens de huidige planning over een paar maanden de sloopkogel in het oude pand aan de Hoofdstraat. Volgend jaar start dan de bouw van de nieuwe winkel met daarboven appartementen. Woningcorporatie Stek en Hoogvliet hopen nog dit jaar definitieve keuzes te maken over herontwikkeling van het Hortusplein en omgeving.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.