Niet één parkeerplaats mag er van de gemeente meer bijkomen in Leidse binnenstad en bij station

Francien Zeggelt en Sander van Diepen op de fietsvlonder aan de Groenhovenstraat.
© Foto D66 Leiden
Leiden

Er mag in het Leidse stationsgebied en in de binnenstad niet één parkeerplaats meer bijkomen, op straatniveau. Ook niet bij nieuwbouwprojecten. Veel van de bestaande parkeerplekken op maaiveld moeten op termijn verdwijnen en worden daarom ook ’strijdig’ verklaard.

Om dat voornemen van het huidige progressieve stadsbestuur juridisch en planologisch vast te leggen, is aanvullende en specifieke regelgeving nodig. Die is nu opgesteld in de nota ’parapluherziening beleidsregels parkeren.’

Daarin wordt ook uitgelegd waarom het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen wordt verboden. ’Zo wil de gemeente het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. En het aantal autobewegingen van en naar de binnenstad verminderen.’

Inpandige parkeerruimte en ondergrondse parkeergarages mogen nog wel worden gebouwd. Nieuw daarbij is dat er verplicht fietsenstallingen moeten komen bij nieuwbouwprojecten.

Leidenaars die zich bij het onderwerp betrokken voelen, mogen de komende weken op- en aanmerkingen plaatsen bij de ’parapluherziening’. Daarna buigt ook de gemeenteraad zich over het parkeerplekkenverbod dat in de nota wordt omschreven als ’parkeernorm nul.’

In de buitenwijken gaat het opheffen van parkeerplaatsen nog op vrijwillige basis en in onderling overleg. Zo werd woensdag een verplaatsbare fietsvlonder neergelegd op een autoparkeerplaats in de Groenhovenstraat.

Het idee van de vlonder met fietsrekken is afkomstig uit Den Haag en werd in Leiden geïntroduceerd door de D66-raadsleden Francien Zeggelt en Sander van Diepen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.