Teylingen kijkt nog een keer naar parkeren Seminarie

Mariëngaerde is inmiddels weer bewoond.
© foto Taco van der Eb
Warmond

De gemeente Teylingen gaat bekijken of het parkeren op het Groot Seminarie toch niet anders kan worden geregeld dan wat er nu in de plannen staat. Een extern bureau gaat daarbij onder meer kijken naar parkeren op de Krogt of zelfs in een parkeergarage daar onder.

Verder blijven de altaren in de kapel na protesten van Warmelda, het Cuypersgenootschap en inwoner daar toch staan. De ontwikkelaar heeft daarvoor de plannen iets aangepast, meldt het college aan de raad.

Op het terrein moeten bijna tweehonderd woningen komen. De 107 huurwoningen in het voormalige Mariëngaerde zijn inmiddels allemaal opgeleverd en bewoond. Het naastgelegen Mariënhaven is verkocht aan zorgontwikkelaar Ridge uit Veenendaal en

wordt een woonzorggebouw tot 41 zorgkamers en -ruimtes. Historische geveldetails worden weer zichtbaar gemaakt en het voorterrein krijgt een flinke make-over met veel meer ruimte voor groen en minder bestrating.

Parkeren is het grote pijnpunt voor veel inwoners. Het plan om veel parkeerplaatsen te maken langs de Seminarielaan vinden ze een aantasting van het monumentale karakter, maar daarnaast zijn er zorgen dat er te weinig plekken komen zodat bewoners straks gaan parkeren in omliggende straten en wijken. Het beperkte aantal parkeerplaatsen in Warmond is ook in de toekomstvisie voor het dorp een belangrijk punt, waarvoor overigens niemand vooralsnog echt een oplossing heeft.

Als antwoord op de bijna 500 reacties op en bezwaren tegen de plannen gaat een extern bureau nog een keer kijken of het echt niet anders kan. Ook naar de verkeersafwikkeling wordt nog een keer goed gekeken. Deze maand nog moet dat allemaal op papier staan en gaat alles inclusief de reactie van het college op alle gemaakte opmerkingen naar de raad. Begin november vindt een bijeenkomst met alle belanghebbenden plaats, waarbij ook ook een afvaardiging van de indieners welkom is. De actie voor het behoud van de altaren heeft in elk geval succes opgeleverd: die verhuizen niet naar een kerk in Dordrecht zoals met het bisdom al was overeengekomen, maar ze blijven toch in de kapel.

Eind november wordt een digitale bijeenkomst (webinar) voor de inwoners gehouden. Het college verwacht dat een fysieke informatiebijeenkomst voor een grote groep belangstellenden volgende maand echt nog niet mogelijk is vanwege de corona. Tijdens de webinar kunnen inwoners ook online vragen stellen.

In het eerste kwartaal volgend jaar moet de raad definitief knopen doorhakken over de plannen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.