Premium

B en W Kaag en Braassem zien nieuwe inkomstenbronnen bij afvalinzameling

Kaag en Braassem

In twee jaar tijd 110 euro meer betalen voor het laten ophalen van je restafval. Het lijkt het lot te gaan worden van eenpersoonshoudens in Kaag en Braassem. Steeg hun vaste tarief dit jaar van 138 naar 186 euro, komend jaar dreigt een verdere verhoging tot 248 euro.

Dat leert een voorstel dat burgemeester en wethouders deze week naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Stemt die daarmee in, dan betalen vanaf 2021 een- en meerpersoonshuishoudens hetzelfde. En dat is precies waar al jaren op wordt aangestuurd, al was er af en toe discussie over de snelheid.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.