Eisers en Shell touwtrekken over ontvankelijkheid in klimaatzaak

Op de eerste dag van de klimaatzaak tegen Shell is de ontvankelijkheid van de eisers een belangrijk thema. Milieudefensie, die de zaak mede namens andere organisaties en 17.000 burgers is begonnen, vindt het belang van de zaak duidelijk, omdat klimaatverandering voor iedereen op aarde gevaarlijk kan zijn. Shell stelt dat in één rechtszaak helemaal niet kan worden beoordeeld welke nadelen mensen precies ondervinden van klimaatverandering.

"De eisers suggereren ten onrechte dat de gevolgen voor iedereen ter wereld hetzelfde zijn. Maar die gevolgen kunnen per land, per regio en zelfs lokaal verschillen", voeren de advocaten van Shell aan. Zonder naar alle individuele omstandigheden te kijken, kan volgens hen niet worden beoordeeld of Shell onrechtmatig handelt, zoals de eisers betogen. Wat hen betreft verklaart de rechtbank de eisers daarom niet-ontvankelijk, wat als gevolg zou hebben dat de eisen niet inhoudelijk beoordeeld hoeven te worden.

Volgens Milieudefensie staan de belangen van alle eisers buiten kijf, omdat iedereen baat heeft bij een gezond klimaat: zowel de huidige als toekomstige generaties. De organisatie eist binnen tien jaar een forse vermindering van de CO2-uitstoot die Shell veroorzaakt door fossiele brandstoffen te winnen en verkopen. Het opleggen van maatregelen aan Shell, als een van de grootste spelers in de sector, zou volgens de eisers veel effect sorteren en soortgelijke rechtszaken in andere landen kunnen aanjagen.

Shell betwist dat de eisers echt iets kunnen bereiken. Toewijzing van de eisen zou volgens de advocaten klimaatverandering helemaal niet tegengaan. Andere spelers op de markt zouden "in het gat duiken" als de rechter Shell terugfluit.

De advocaten van Shell voeren verder aan dat niet alleen het Nederlands recht van toepassing is, maar ook het recht van andere landen waar Shell actief is. Daar gaat Milieudefensie volgens hen aan voorbij.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.