Ergernis over terugkeer ’paaltje’ in Jan van Eijcklaan in Hazerswoude-Dorp: ’Gatver, dat wordt weer in de files staan op de kruising’

De buurt is gewaarschuwd: 18 december staat het paaltje weer in de weg.
© Foto Mediahuis
Hazerswoude-Dorp

De Jan van Eijcklaan in Hazerswoude-Dorp gaat vrijdag 18 december weer dicht voor auto’s. Veel dorpsbewoners zijn daar niet blij mee.

Het afgelopen jaar was de Jan van Eijcklaan doorrijdbaar vanwege de reconstructie van de westelijke Dorpsstraat. Die werkzaamheden zijn op 18 december klaar, zo meldt aannemer Dura Vermeer, en dat betekent dat het aloude paaltje weer in het wegdek van de Jan van Eijcklaan terugkeert. Automobilisten kunnen vanaf die dag weer via het Westeinde of de N209 naar de Dorpsstraat rijden.

Veel buurtbewoners willen niet dat het paaltje terugkeert. Het afgelopen jaar hadden ze veel profijt van de tijdelijke rijroute via de rotonde bij de brandweer, langs de wijk Weidelanden, naar de wijk Plan Zuid en de Dorpsstraat. Het zorgde voor veel minder files op het kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat.

Ergernis

Op Facebook leidt de terugkeer van het paaltje tot veel ergernis. Een oproep van Joyce Heersma om het paaltje weg te laten, levert meer dan honderd steunbetuigingen op. Francis Steenbergen vreest de terugkeer van files op het kruispunt: ,,Gatver, dat wordt weer in de files staan op de kruising na mijn nachtdiensten.’’ Piet Rademaker noemt de terugkeer van het paaltje onbegrijpelijk: ,,Het geeft weer zo veel extra belasting op het kruispunt waar al zo veel om te doen is.’’

Het paaltje in de Jan van Eijcklaan is er ooit gekomen om sluipverkeer in de straat te voorkomen. Buurtbewoners hebben de gemeente daar om gevraagd.

(Tekst gaat door onder de foto)

Rotonde in Gemeneweg te hoogte van Weidelanden.
© foto Hielco Kuipers

Dat het paaltje terugkeert terwijl er een discussie woedt over de aanleg van een nieuwe weg om Weidelanden heen - met een mogelijke aansluiting op de Jan van Eijcklaan - bevreemdt veel Hazerswoudenaars. Aernold van Gosliga: ,,In plaats het paaltje eruit te laten, wil een raadswerkgroep een weg rond weidelanden aanleggen. En ...die vervolgens aansluiten op de Jan van Eijcklaan. Wie het snapt, mag het zeggen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.