Positieve gezondheid nog grote onbekende in Teylingen

Het Fitplein in Lisse, een voorbeeld van een bootcamplocatie.
© Archieffoto
Teylingen

Meer groen, meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen en andere mensen te ontmoeten: op die manier kan de gemeente nog het nodige doen aan ’positieve gezondheid’, vinden de inwoners.

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn, is de kern van het begrip positieve gezondheid dat nu een jaar of tien geleden opgang maakte en ook door de HLT-gemeenten is omarmd. Het omvat naast het lichamelijke ook het geestelijke en maatschappelijke functioneren en (wel)bevinden. Maar het begrip is bij veel inwoners nog altijd nauwelijks bekend, evenals de mogelijkheid om via het invullen van een uitgebreide vragenlijst op internet meer inzicht te krijgen in je eigen ’positieve gezondheid’, zo blijkt uit een onderzoekje onder het inwonerspanel Team Teylingen.

Maar twee op de tien deelnemers hebben wel eens gehoord van het begrip en maar de helft van hen heeft ook de test wel eens gedaan. Dat komt ook omdat vrijwel niemand weet waar en hoe je die test kunt doen (www.mijnpositievegezondheid.nl). Inwoners die hem wel invulden, zitten vervolgens vaak met de vraag met wie ze de uitslag kunnen bespreken om stappen richting een gezonder leven te zetten.

Je lichamelijk beter voelen komt voor de inwoners op de eerste plaats bij de stap naar positieve gezondheid. Meer sport- en recreatieplekken zoals een bootcamplocatie en meer groen in de buurt wordt door de helft genoemd als echt nodig voor een gezond leven. ,,Denk aan sportveldjes in woonwijken en betere fietsparkeerplekken in het centrum om meer mensen op de fiets te krijgen’’, is een suggestie. Ook de promotie van suppen op de Kagerplassen wordt als mogelijkheid genoemd. Een plek om anderen te ontmoeten noemt iets minder dan de helft van de deelnemers.

Sportclubs kunnen in de zomermaanden waarin de competities toch stil liggen misschien andere activiteiten organiseren en verder moet er aan bestaande initiatieven meer bekendheid worden gegeven. ,,Er is al veel op dit gebied, maar mensen weten het niet altijd te vinden’’, denkt een panellid. Ook de directe leefomgeving kan verbeterd worden. ,,Meer groen, minder vliegtuigen, winkels met beter producten en voorlichting over de laatste stand van zaken wat betreft voeding en gezondheid’’, somt een deelnemer op.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.