Kleine Leidse kommarotonde herbergt historisch gesteente

Het kleine middenstuk van de kommarotonde.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Leiden

Bij graafwerk aan de Leidse kommarotonde zijn muurresten aangetroffen die zeer waarschijnlijk dateren uit de veertiende eeuw. Erfgoed Leiden heeft de vondst inmiddels onderzocht en een verklaring opgesteld. De werkzaamheden lopen volgens de gemeente geen vertraging op.

Steek ergens in de binnenstad een schep in de grond en je treft historie aan. Die wijsheid ging de afgelopen dagen weer op bij de kommarotonde naast de Jan van Houtbrug. De gemeente wilde die ’ovonde’ ontdoen van de tijdelijke bestrating in het midden van het pleintje om daar allerlei groen te planten. Bij dat graafwerk, tot bijna een meter diep, stuitten de werklui op een muur van oude stenen.

De stadsarcheoloog werd gewaarschuwd, keek ernaar en komt tot de conclusie dat het om stenen gaat uit de veertiende eeuw, die later zijn hergebruikt. Het is waarschijnlijk dat de bakstenen deel uitmaakten van de fundering van de korenmolens ’t Kalf (in 1733 gesloopt) en de Oranjeboom (in 1905 gesloopt) die daar in de directe omgeving hebben gestaan.

Helemaal zeker is dat niet, meldt Erfgoed Leiden. Zeker is in ieder geval wel dat de stenen niet afkomstige zijn van de stadsmuur, want die stond een stukje verderop. De opgravingen hebben de klus ter plaatse niet noemenswaardig vertraagd. Bij de kommarotonde, die ligt op de plek waar Jan van Houtkade, Korevaarstraat en Geregracht samenkomen, worden de komende weken stenen banden aangebracht en richt de Nationale Bomenbank een postzegelplantsoentje in.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.