Hoe kijken politici naar toekomstig vlees- en zuivelverbruik? Hoor het in het New Food Verkiezingsdebat

Wat is de toekomst voor zuivelproducten?
© Foto ANP

Politieke partijen hebben deze verkiezingscampagne hogere ambities op vlees- en zuivelvermindering dan vier jaar geleden. Maandag 1 maart gaan politici met elkaar in debat over de toekomst van ons voedselsysteem en de vee-industrie.

De kandidaat-politici debatteren onder leiding van presentatrice Anita Witzier over hun visie op ons voedselsysteem. Hoe gaat de overheid zorgen dat we in Nederland minder vlees en zuivel gaan eten? En gebruiken we de economische heropbouw na corona om systeemverandering te stimuleren of om het oude, dierlijke voedselsysteem in stand te houden?

Zo zet de ChristenUnie in haar partijprogramma expliciet in op een verkleining van de veestapel en vermindering van de vleesconsumptie, en wil de VVD inzetten op kweekvlees. In de New Food Kieswijzerstaan van alle partijen de standpunten op een rij. Ook toont deze kieswijzer aan dat er onder kiezers, van SP tot VVD, draagvlak is voor nog verdergaande stappen, zoals afschaffing van de bio-industrie. Het online debat is 1 maart live te volgen via Zoom van 20.00 uur tot 21.15 uur. Deelname is gratis, registreren kan via proveg.com

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.