Premium

Met de ’doorstroomeis’ krijgt de Hogeschool Leiden haar bachelorstudenten sneller ’aan’

Onderwijsdirecteur Ruby Fasten van de Hogeschool Leiden. ,,Je wilt een student motiveren voor het vak waarvoor je ze opleidt.’’
Leiden

Het ’bindend studieadvies’ (bsa) heeft zijn langste tijd gehad. De Tweede Kamer vroeg onderwijsminister Van Engelshoven in oktober vorig jaar in een motie om de bsa af te schaffen. De faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden werkt al sinds 2017 met een alternatief: de ’doorstroomeis’.

Het was onderwijsminister Jo Ritzen die in 1993 het bindend studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar wettelijk mogelijk maakte. Hogescholen voerden het meteen in. Universiteiten volgden later; de Universiteit Leiden stelde het bsa in 1997 verplicht. Opleidingen kregen het recht om een eerstejaars student weg te sturen als hij of zij niet voldoende studiepunten haalde. Hoeveel ’voldoende’ was, kon in de beginjaren nog weleens wisselen. Twee derde is nu de meest gehanteerde norm. Om een bsa te kunnen ontlopen, gingen opleidingen hun eerstejaars wel meer studieadvies en begeleiding geven.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.