Grutto’s leggen aanleg nieuw vliegveld bij Lissabon stil

Amsterdam

De aanleg van een nieuw vliegveld bij Lissabon krijgt geen steun van de Portugese luchtvaartautoriteit. Dat is goed nieuws voor de grutto’s in Nederland.

De Portugese luchtvaartautoriteit wees de uitbreiding af, omdat alle betrokken partijen akkoord moeten zijn met een bouwplan. Onder meer buurtgemeenten waren tegen in verband met natuurschade.

Al langere tijd is er onder meer van de Nederlandse en Portugese vogelbescherming bezwaar tegen de uitbreiding van dit vliegveld. In dit gebied broeden namelijk veel trekvogels. Zo verblijven hier veel grutto’s die op doortocht zijn naar Nederland. Tussen Nederlandse en Portugese vogelbeschermers is er regelmatig contact en een Nederlandse petitie tegen de uitbreiding is ruim 29.000 keer getekend door Nederlanders en Portugezen. Natuurorganisaties zijn ’voorzichtig optimistisch’.

De luchthaven en regering kijken nog of de uitbreiding alsnog mogelijk is, of dat er een alternatieve locatie is.

De grutto is de weidevogel van Zuid-Holland en groot deel van Noord-Holland.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.