Premium

Is het hemd nader dan de rok? UR botst met universiteitsbestuur over verdeling extra onderwijsgeld

Hoe moet de Universiteit Leiden de kwaliteitsimpuls van het rijk verdelen?
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

De Leidse Universiteitsraad en het college van bestuur botsen over de verdeling van geld dat de Universiteit Leiden krijgt uit de zogeheten kwaliteitsafspraken. De UR wil dat het geld over alle faculteiten gelijk wordt verdeeld, maar het universiteitsbestuur wil meer geld toebedelen aan het LUMC en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Na de afschaffing van het leenstelsel in 2015 beloofde het rijk dat het uitgespaarde geld niet in de algemene middelen zou verdwijnen. Het moest in de vorm van ’kwaliteitsafspraken’ worden teruggegeven aan studenten, zodat ze er hun onderwijs van kunnen verbeteren. Het gaat om grote bedragen. Dit jaar krijgt de universiteit ruim 7 miljoen euro, volgend jaar zelfs 13 miljoen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.