Gevaarlijkste kruising van Leiden gaat dit najaar op de schop

Zo komt het kruispunt eruit te zien.
© Afbeelding gemeente Leiden
Leiden

Middenbermen erbij, parkeerplaatsen eraf; het gevaarlijkste verkeerspunt van Leiden wordt binnenkort grootscheeps op de schop genomen. Het betreft de plek waar de Vijf Meilaan kruist met Sweelincklaan en Debussystraat.

Een druk kruispunt is het niet eens, maar bij een onderzoek in 2019 kwam aan het licht dat het de lokale koploper was wat ongevallen betreft. Sterker nog, het betrof de op één na gevaarlijkste kruising van Zuid-Holland. Grootste euvel is dat auto’s op de Vijf Meilaan het zicht deels wordt ontnomen op fietsers die vanaf Sweelincklaan of Debussystraat komen. Het veroorzaakte 29 aanrijdingen in drie jaar.

Na een zeer zwaar ongeval in april 2020, waarbij een fiets door een bus werd gegrepen, zijn enkele tijdelijke maatregelen genomen. Vier parkeervakken nabij het kruispunt die het zicht op de fietspaden belemmeren, zijn toen opgeheven. Bovendien zijn waarschuwingsborden neergezet om op de voorrang van de fietsers te wijzen.

Nu is de gemeente van plan het verkeerspleintje definitief een nieuwe vorm te geven. Op het gemeenteplatform doemee.leiden.nl wordt het ontwerp uit de doeken gedaan en kunnen buurtbewoners hun mening geven. Dat kan eveneens op donderdagavond 8 april tijdens een digitale bijeenkomst vanaf 19.30 uur. Komend najaar volgt de uitvoering.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.