Vooral meisjes kregen lager schooladvies door ontbreken eindtoets vorig schooljaar

Amsterdam

Vooral meisjes kregen vorig jaar op de basisschool een lager schooladvies voor het voortgezet onderwijs omdat de eindtoets niet doorging vanwege corona. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder was al bekend dat vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond gedupeerd raakten doordat ze hun advies niet met een eindtoets konden ophogen. Nu blijkt uit de cijfers dat de daling van het definitieve advies sterker is te zien bij meisjes dan bij jongens, aldus het CBS. In schooljaar 2019/2020 lag het aandeel meisjes met een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger 6,9 procent lager dan een schooljaar eerder. Onder jongens bedroeg de afname 4,4 procent.

Volgens het CBS behaalden meisjes in het verleden vaak een hogere score op de eindtoets en kregen ze daarna vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies. Naar aanleiding van een hogere eindtoets kunnen leerlingen de school vragen om het advies te heroverwegen. In schooljaar 2018/2019, voor corona, kreeg 22,5 procent van de jongens die hoger scoorde op de eindtoets een bijstelling naar boven, tegen 23,7 procent van de meisjes.

Dit jaar gaat de eindtoets door, zoals het er nu naar uitziet. Minister Slob en onderwijskoepels hebben scholen opgeroepen om ’kansrijk’ te adviseren. Dus bij twijfel een hoger schooladvies. Uit cijfers van het CBS blijkt dat niet altijd goed uit te pakken. Van de leerlingen uit groep 8 in 2016 die een bijgesteld advies kregen, zat drie jaar later ruim achttien procent op een lager niveau dan het definitieve advies.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.