Bolsonaro: illegale houtkap in Brazilië in 2030 beëindigd

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. De rechts-populistische leider zei dat dit doel alleen kan worden bereikt met "aanzienlijke middelen" en dat hij hoopt te kunnen rekenen op "alle mogelijke steun" van de internationale gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

"Wij willen nogmaals onze ondubbelzinnige steun betuigen aan de inspanningen van uw excellentie (Biden) en onze toezegging geven om alle illegale ontbossing in Brazilië tegen 2030 uit te roeien", schreef de Braziliaanse president. Bolsonaro zal op 22 en 23 april deelnemen aan een virtuele klimaattop onder leiding van Biden, samen met veertig andere staatshoofden en regeringsleiders.

Brazilië had via ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 al toegezegd illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. Maar of het land die belofte wel zou kunnen nakomen, werd ernstig in twijfel getrokken na het aan de macht komen in januari 2019 van Jair Bolsonaro. Die is voorstander van mijnbouw en landbouwexploitatie in natuurreservaten en inheemse gebieden.

Tijdens zijn ambtstermijn zijn ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied alleen maar toegenomen. Tussen augustus 2019 en juli 2020, zo blijkt uit satellietgegevens, is de ontbossing met 9,5 procent toegenomen ten opzichte van de 12 maanden daarvoor, met een ontbost areaal zo groot als Jamaica.

Meer nieuws uit Buitenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.