RIVM stelt vaccinatiecijfers bij na ’programmeerfout’: 220.000 prikken minder

© Archieffoto ANP
BILTHOVEN

Het geschatte aantal coronavaccinaties is met 220.000 naar beneden bijgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door „een programmeerfout” zijn op 13 april te veel vaccinaties gerapporteerd. Op die dag voerde het instituut een nieuwe rekenmethode in en werden achterstanden weggewerkt. Het aantal gezette prikken schoot in één keer met circa 700.000 omhoog. Een overschatting, zo blijkt nu.

Het RIVM schat na de correctie in dat tot en met afgelopen dinsdag bijna 5,2 miljoen vaccins zijn toegediend. De wijzigingen zijn donderdag doorgevoerd op het coronadashboard van de overheid.

Tijdens het programmeren van de nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt, waardoor het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en zorginstellingen met zo’n 10 procent is overschat. Voor het totaal aantal gezette vaccinaties, waar dus ook die door bijvoorbeeld de GGD’en bij zijn gerekend, is de overschatting zo’n 4 procent.

Ontbreekt

Het Outbreak Management Team (OMT) uitte in zijn jongste advies zorgen over het achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins. Volgens het OMT staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie.

Om toch zo precies mogelijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maakt het RIVM gebruikt van een schattingsmethode. Die is onder meer gebaseerd op het aantal geleverde vaccins en een inschatting van het percentage vaccin dat wordt verspild (zo’n 1 procent). Het RIVM roept huisartsen en zorginstellingen op achterstallige vaccinregistratie bij te werken.

Verwachting

In Nederland worden deze week minder coronavaccins toegediend dan eerder werd verwacht. Het RIVM schatte eerst dat 729.732 prikken gezet zouden worden, maar heeft die verwachting donderdag naar beneden bijgesteld. Op het coronadashboard van de overheid staat nu dat 649.762 mensen een dosis zullen ontvangen tussen 26 april en 2 mei. Dat zijn er 11 procent minder dan de aanvankelijke inschatting.

De reden is niet direct duidelijk. Bij het verwachte aantal op het coronadashboard staat overigens een disclaimer: „Het echte aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld doordat mensen hun afspraak afzeggen of door problemen met de leveringen van vaccins.”

Juli

Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijft „het streven” dat iedere volwassene die dat wil begin juli een eerste coronaprik heeft gekregen. Ook het plan om in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met een hoog medisch risico te hebben geprikt, hoeft volgens het ministerie niet te worden bijgesteld.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.