Directe buren dringen aan op snel besluit over sport- en recreatiecomplex De Schelft

Luchtfoto van De Schelft na de brand van half november.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Noordwijkerhout

Ron van der Linden dringt in een brief aan het gemeentebestuur van Noordwijk aan op snelle herbouw van het goeddeels door brand verwoeste sport- en recreatiecentrum De Schelft in Noordwijkerhout.

Van der Linden woont met gezinsleden aan de Pioen en keek tot half november uit op de rode hal aan de rand van het dorp. Na een felle uitslaande brand is er inmiddels niets meer over dan een lege plek. „Wij zouden graag zien dat er door uw raad spoedig een besluit tot herbouw van De Schelft op de huidige plaats genomen wordt”, schrijft Van der Linden namens de huisgenoten aan de politieke fracties.

„De Schelft is immers van belang voor de sociale cohesie van Noordwijkerhout. Dit hart van Noordwijkerhout vormt een verbindende factor tussen bewoners, culturele organisaties en sportverenigingen. Het is een gemeentelijke taak om sport en cultuur te faciliteren.”

Volgens Van der Linden staat er niets in de weg om op de oude plek van de hal aan de slag te gaan. „Het bestemmingsplan staat immers deze faciliteit op deze plaats toe, zodat zonder omwegen en onnodige bezwaarprocedures vergunning tot herbouw van De Schelft kan worden verleend. Wij, directe buren en belanghebbenden zullen daartegen geen bezwaren indienen”, laat Van der Linden al bij voorbaat weten. „Het bouwen van een dergelijke faciliteit elders zal ongetwijfeld wel tot gevolg hebben dat er onnodige en kostbare juridische procedures volgen.”

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.