Bevroren huren voor sociale woningen: Padua komt huurders tegemoet

Sint Antonius van Padua wil tot 2030 nog 700 woningen bouwen.
Noordwijkerhout

Woonstichting Sint Antonius van Padua heeft alle huren van sociale woningen bevroren.

Dit deed de corporatie na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Tussen 1 juli dit jaar en 30 juni volgend jaar mogen huren van sociale woningen niet verhoogd worden. Daarnaast heeft Padua besloten ook huren van woningen in de vrije sector eenmalig niet te verhogen. Dit geldt ook voor de prijzen van verhuurde parkeerplaatsen, garages, serviceabonnementen en glasverzekeringen.

Huishoudens die volgens de gegevens van de Belastingdienst een te hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen, betalen per 1 mei ook minder huur. Huurders die recent een inkomensdaling hebben gehad, kunnen dit jaar op de website van Padua alsnog een aanvraag doen voor huurverlaging.

Vorige week kwam de woonstichting al met het bericht dat er meer gebouwd gaat worden. Dit jaar driemaal zoveel als vorig jaar, namelijk 108 woningen op drie verschillende locaties. Het belangrijkste doel van Padua is doorstroming. „De snelste manier daarvoor is het bouwen van nieuwe woningen”, zegt directeur-bestuurder Merlien Welzijn. „Dat zorgt ervoor dat onze huurders doorstromen naar beter passende woningen.”

Voor de doorstroming is het van belang dat genoeg nieuwe bouwlocaties worden gevonden. „Op dit moment zijn er geen locaties. Dat is pijnlijk, want de aanloop naar daadwerkelijk kunnen bouwen is vaak erg lang.” Wachtlijsten blijven oplopen, woningzoekenden wachten in Noordwijkerhout ruim zes jaar op een huis.

In het ondernemingsplan van Padua is opgenomen dat er de komende negen jaar 700 woningen bij moeten komen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.