Provincie wil geen grootschalige woningbouw bij Oud Ade en Rijpwetering, wel bij Nieuwe Wetering

Wat de provincie betreft kan tussen spoorlijnen A4 aan de ene kant en Nieuwe Wetering aan de andere grootschalige woningbouw komen.

Wat de provincie betreft kan tussen spoorlijnen A4 aan de ene kant en Nieuwe Wetering aan de andere grootschalige woningbouw komen.© ArchiefTaco van der Eb

Paul van der Kooij
Nieuwe Wetering

De provincie voelt er niets voor om de zuidrand van Oud Ade of de noordzijde van Rijpwetering aan te wijzen als locatie voor grootschalige woningbouw, een term die bij kernen als deze al bij enkele tientallen wordt gebruikt.

B en W van Kaag en Braassem hadden daar om gevraagd omdat ze die plekken beter ’bewoonbaar’ achten dan de locatie waar Zuid-Holland in haar ontwerp-omgevingsbeleid mee kwam: de strook tussen het bebouwingslint van Nieuwe-Wetering enerzijds en spoorlijn en A4 anderzijds.

In haar antwoord laat de provincie weten dat ze in overleg gaat met de gemeente of die de locatie nog voor 2030 wil ontwikkelen: „Zo niet, dan zullen wij deze locatie in een volgende herziening van ons omgevingsbeleid verwijderen.”

Maar ze voelt er niets voor om Nieuwe Wetering in te ruilen voor een van plekken die B en W hadden aangedragen: het gebied achter de Buitenweg bij Rijpwetering, waar veertig woningen zijn gedacht, en de Abdij van Rijnsburglaan in Oud Ade, waar het om zo’n twintig woningen kan gaan.

Toevoegen

Het zijn plekken die volgens wethouder wonen Floris Schoonderwoerd ’het aanzien van het Groene hart en het landschap niet schaden’: ,,Zo zijn ze niet te zien zijn vanaf de weg.’’ Ondertussen kunnen ze volgens hem echt wat toevoegen aan de dorpen, bijvoorbeeld wanneer ze lokale starters of senioren iets gaan bieden wat nu ontbreekt.

Een ’ruimtelijke beoordeling’ van de locaties leerde de provincie echter dat woningbouw hier strijdig is met het eigen omgevingsbeleid. Zo is de locatie zuidrand Oud Ade gelegen in ’Beschermingscategorie 1 Kroonjuweel Cultureel Erfgoed’ en ’Beschermingscategorie 2 Groene Buffer en Belangrijk weidevogelgebied’. Ook zou het strijdig zijn met de regelgeving van de molenbiotoop. De locatie noordzijde Rijpwetering is gelegen in ’Beschermingscategorie 2 Groene Buffer en Belangrijk Weidevogelgebied’. En in gebieden met beschermingscategorie 1 en 2 is woningbouw niet toegestaan, , memoreert de provincie.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.