Geen sancties of straffen in nieuwe gedragscode Universiteit Leiden

De nieuwe gedragscode voor medewerkers en studenten is nog niet uitgekristalliseerd, maar sancties overweegt het college van bestuur van de universiteit in elk geval niet.

De nieuwe gedragscode voor medewerkers en studenten is nog niet uitgekristalliseerd, maar sancties overweegt het college van bestuur van de universiteit in elk geval niet.© Foto Hielco Kuipers

Wilfred Simons
Leiden

Het bestuur van de Universiteit Leiden gaat een nieuwe gedragscode opstellen voor personeelsleden en studenten. Wat daarin komt te staan, is nog niet ’uitgekristalliseerd’, zei bestuursvoorzitter Annetje Ottow eerder deze week tijdens een vergadering van de Universiteitsrsaad. Ze voelt er in elk geval niets voor om overtreders te straffen.

In zijn jaarverslag over 2020 vroeg de ombudsman voor studenten, Eugène van der Heijden, om de invoering van een sociale mediacode voor studenten. Hierin zou moeten staan hoe studenten zich op sociale media moeten gedragen. Van der Heijden vindt ook dat de universiteit studenten moet kunnen bestraffen die zich niet aan de normen houden.

Ottow vertelde de raadsleden dat het verzoek van de ombudsman in het College van Bestuur één keer is besproken. Op het bestuursbureau aan het Rapenburg denken universitaire ambtenaren nu na over de vraag hoe zij de aanbeveling van de ombudsman moeten uitwerken. Ottow wil in elk geval geen gedragscode voor sociale media alléén. Ze wil ’breder kijken’. Steekwoorden zijn: geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, geen vernedering en geen discriminatie.

De Universiteit Leiden heeft al sinds 2008 een gedragscode. Daarin staat onder meer dat ze streeft naar een ’goed, veilig en stimulerend studieklimaat’, waarbij studenten en medewerkers elkaar ’correct en respectvol’ bejegenen en zich onthouden van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Docenten mogen hun vaak vertrouwelijke relatie met studenten niet misbruiken en dat betekent dat zij de contacten ’zakelijk’ dienen te houden.

Als zo’n code er toch al is, vroegen sommige UR-leden zich af, is een nieuwe dan wel nodig? Ottow denkt inderdaad vooral aan een ’bevestiging van de huidige norm’. Anderzijds is er, vooral op internet, sinds 2008 wel nieuw grensoverschrijdend gedrag ontstaan, zoals (doods)bedreigingen en internettrollen. Op dat gebied is de gedragscode volgens Timothy de Zeeuw (FNV Overheid) misschien verouderd en kan zij een ’update’ gebruiken.

Tegelijkertijd vinden raadsleden Elisabeth Kerr (PhDoc) en Remco Breuker (FNV Overheid) dat een vernieuwde code niet de vrijheid van meningsuiting mag beperken. Breuker, die veel reacties kreeg op een mogelijke nieuwe gedragscode, bespeurt ’onrust’ onder het universitaire personeel. Hij vraagt zich af wat de reikwijdte ervan is, en of zij ook uitspraken van personeelsleden buiten werktijd dekt.

Voordat het college van bestuur met een nieuwe gedragscode komt, wil zij eerst binnen de academische gemeenschap een discussie voeren en daarbij ook de decanen betrekken.

Verkiezingen

De Universiteitsraad is na de verkiezingen voor de ’studentengeleding’ een nieuwe fractie rijker. De Partij voor Bèta en Medische Studenten is er afgelopen week in geslaagd om één van de acht zetels voor studenten te veroveren. De Liberale Studentenpartij moet daarvoor een zetel afstaan. De belangstelling van studenten voor de universitaire democratie was minimaal, ondanks intensieve verkiezingscampagnes op social media. Van alle kiesgerechtigde studenten bracht 16,3 procent een stem uit.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.