Premium

En nu ben ik dus niet een toehoorder, ik ben ’in hun midden’ | column

Er waren gênantere binnenkomsten.

Zo was daar de keer dat ik als verslaggever wat verlaat aankwam bij de oprichtingsvergadering - of de heroprichtingsvergadering, daar wil ik vanaf zijn - van de afdeling Leiden/Leiderdorp van de Staatkundig Gereformeerde Partij, in een zaaltje aan de Hoofdstraat in Leiderdorp. In het portaal hingen een paar keurig gekapte jongemannen bij de bar. Ze waarschuwden me dat de voorganger juist voorging in gebed. Ik sloeg er geen acht op, zwaaide de deur open en liep de zaal in. Waar ik werd begroet door een man die met stijf gesloten ogen achter een spreekgestoelte stond en met stentorstem riep: ’de Heer is onder ons’.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.