Noordwijk neemt afstand van omstreden rapportage over ondermijning: ’Geen opdracht verstrekt voor document’

Het gemeentehuis van Noordwijk.© Foto Gemeente Noordwijk

Peter van der Hulst
Noordwijk

Het gemeentebestuur van Noordwijk zegt in een verklaring nadrukkelijk afstand te nemen van het document ’Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. „Het is betreurenswaardig dat zo veel personen en bedrijven op deze manier in verband zijn gebracht met dit onderwerp”, laat het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeente weten.

Recent was dit rapport inzet van een kort geding, waarin Hans Stol als persoon, maar ook namens Platform Initiatief Noordwijk de rechter om openbaarmaking vroeg. In het document worden tientallen inwoners genoemd en zijn termen gebruikt als ’witteboordenmaffia’ en ’onderwereld’.

Stol en de stichting, die ook vermeld staan, zijn daar woedend over en omdat het schrijven al bij verschillende mensen bekend zou zijn, eiste hij publicatie, een rectificatie en een verklaring waarin de gemeente afstand zou nemen van het rapport. De rechter achtte zich niet bevoegd daarover te oordelen, maar de gemeente liet bij de zitting, begin deze maand, al weten dat als het rapport openbaar zou worden er direct afstand van zou worden gedaan. Dat is vrijdagmorgen gebeurd.

Raadsel

Hoe het gemeentelijke document eind 2018 tot stand kwam, is het huidige gemeentebestuur een raadsel. Ook al staat er in het begin van de rapportage dat deze ’is opgesteld in opdracht van Jan Rijpstra’, de toenmalige burgemeester van Noordwijk. Dat wordt in een verklaring van het huidige gemeentebestuur tegengesproken. „Het college heeft met verbazing kennis genomen van het document vanwege de toonzetting als ook vanwege de totstandkoming ervan. Zo is bijvoorbeeld geen opdracht verstrekt voor het opstellen van het document door het toenmalige college, terwijl de toenmalig burgemeester heeft aangegeven evenmin opdracht te hebben gegeven”, schrijft het gemeentebestuur in de verklaring.

„Ook heeft het toenmalige college als orgaan geen kennis genomen van het document. Verder is het document niet officieel geregistreerd, is geen duidelijke bronvermelding opgenomen in het document en is er geen sprake van hoor en wederhoor geweest. Het college neemt dan ook nadrukkelijk afstand van het document.”

Een nadere toelichting wordt door het college van burgemeester en wethouders niet gegeven. Het blijft bij de verklaring. Daarin valt ook te lezen hoe de gemeente is omgegaan met het verzoek tot openbaarmaking na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Zo hebben de mensen en bedrijven die in het document worden genoemd de gelegenheid gekregen om alsnog op de inhoud te reageren.

Kwesties

In het 25 pagina’s tellende document worden kwesties aangehaald die in de afgelopen tientallen jaren de politieke agenda domineerden en waarover veelvuldig in de gemeenteraad is gesproken. Zo wordt over woningbouw in Bronsgeest en Offem Zuid gesproken, de nieuwbouw van zwembad Bloemenzee en omliggende woonwijk Duineveld, en de grove fouten die zijn gemaakt bij de vaststelling van bestemmingsplan Zeewaardig, waardoor ontwikkelaars meer en hoger konden bouwen. De nodige hoofdrolspelers uit die periode worden in de rapportage aangehaald, zoals lokale politici en bouwers. Het omstreden document zou een product zijn van artikelen die eerder in de kranten en vakbladen zijn verschenen en uit interviews met ’een aantal spelers’.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.