Leidse kappersoorlog: heeft Promise of Promise1 het recht om de naam te voeren?

Promise op de Breestraat.© Foto Leidsch Dagblad/Gertjan van Geen

Gertjan van Geen
Leiden

Twee Leidse kapsters vlogen elkaar dinsdag in kort geding voor de rechtbank in de haren. Inzet: wie mag de naam Promise gebruiken voor haar kapsalon? Kavir Bawari van de Breestraat 69 of Ivan Kadir van de Lange Mare 108?

De rechtszaak verliep via een Skype-verbinding, wat een enigszins rommelig geheel tot gevolg had. Zo wilde de advocaat van zowel de gedaagde Kadir (Lange Mare) als eiser Bawari (Breestraat) nog wel eens ongeoorloofd zijn of haar microfoon aanzetten ter interruptie. Aan rechter Knijff de taak om de orde te houden in het welles-nietesspelletje. In feite kwam het daar namelijk op neer.

Rechtmatig

Het geschil draaide uiteraard allemaal om de naam Promise. Kavir Bawari was er stellig van overtuigd dat zij die naam rechtmatig had verkregen toen zij de zaak eind februari vorig jaar overnam van haar baas Ivan Kadir. Volgens Bawari wilde Kadir stoppen vanwege privé-omstandigheden. Bawari was al zes jaar werkzaam op de Breestraat, eerst twee jaar als stagiaire en daarna vier jaar voltijds. Zij had de zaak al die tijd draaiende gehouden en het klantenbestand uitgebreid. Promise was haar leven geworden en ze was dan ook bereid 40.000 euro te betalen om de hele boel over te nemen.

Verbaasd was ze dan ook dat Kadir eind 2020 ineens Promise1 opende op de Lange Mare. Dat kostte haar klanten, want zij leefden in de veronderstelling dat de zaak verhuisd was. In het kort geding eiste ze dat haar voormalige baas de naam zou veranderen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Promise1 op de Lange Mare.© Foto Leidsch Dagblad/Gertjan van Geen

Inboedel

Kadir kwam evenwel met een heel andere lezing. Zij meende dat Bawari slechts de inboedel had gekocht en had betaald voor goodwill en de locatie, exclusief de naam. Promise is een franchiseketen met voornamelijk zaken in Noordoost Nederland. De bezitters van de merknaam hadden Bawari meermaals verzocht de naam te wijzigen. Dat Kadir de zaak aan de Lange Mare de naam Promise1 meegaf, was puur om aan te geven dat zij de eerste was met de naam.

Het was voor Bawari reden zich bekocht, dan wel opgelicht te voelen. 40.000 euro voor wat tweedehands spullen was immers veel te veel geld. Haar was beloofd dat ze de naam Promise erbij kreeg. Ook op de website van Promise stond nog steeds haar adres. Dat die kort voor het kort geding - wanneer bleef onduidelijk - pas was veranderd in Lange Mare, sterkte haar in haar vermoeden dat er in haar oren geknipt werd door de merkhouders. Kadir, via haar tolk: ,,Nee, haar is geen toestemming gegeven om gebruik te maken van de merknaam.’’

Geen partij

Omdat de merkhouders geen partij waren in het geding, konden zij hun licht er niet op laten schijnen. Dat Bawari zich opgelicht voelde, ging er bij Kadir niet in. ,,De enige die hier schade lijdt, is mijn cliënte’’, sprak haar advocaat. ,,Voor spijt achteraf over de koop is geen ruimte. Haar beschuldigingen worden niet onderbouwd.’’

Beide partijen gaven elkaar geen duimbreed toe, hoe zeer de rechter ook probeerde de partijen op andere gedachten te brengen. Al was het alleen maar om de hoog oplopende kosten, mocht de zaak zich voortslepen. Welke uitspraak van haar dan ook; het zou een voorlopige beslissing zijn. Hoger beroep en bodemprocedures liggen immers op de loer in deze zaak.

Uiterlijk 23 juli volgt de uitspraak.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.