Fijnstoffilters Garenmarkt afgeblazen

Twee Limburgse politici zetten vorige week in een parkeergarage in Weert een fijnstoffilter van de firma ENS in werking.

Twee Limburgse politici zetten vorige week in een parkeergarage in Weert een fijnstoffilter van de firma ENS in werking.© afbeelding ENS clean air

Loman Leefmans
Leiden

Er komen geen grote fijnstoffilters bij de Garenmarktgarage. Op verzoek van onder meer de wijkvereniging is door een extern bureau gekeken naar het effect van de grote apparaten. ’De opbrengst weegt niet op tegen de kosten van aanschaf en onderhoud van dergelijke filters’, meldt een woordvoerster van de gemeente.

In Eindhoven werd vorig jaar door de technische universiteit onderzocht of filtermachines de luchtkwaliteit konden verbeteren. Er werd een forse rij grote ventilatoren opgesteld bij de in- en uitgang van een parkeergarage in het centrum. Daarmee werden roet- en fijnstofdeeltjes aangetrokken die automotoren uitstoten. Door die deeltjes middels het proces van ionisatie uit de lucht te filteren en op te vangen, nam de verontreiniging af.

Van de machines bestaan ook kleinere varianten, die onder meer in een garage in Weert zijn neergezet. De Leidse buurtvereniging Pieters- en Academiewijk pleitte eerder dit jaar voor het opstellen van dergelijke installaties op de Leidse Garenmarkt. Daar waren aannemer Dura Vermeer en de gemeente geen voorstanders van. Die houding veranderde toen de eerste positieve resultaten uit Eindhoven bekend werden. Daar werd een reductie van de schadelijke stoffen tot vijftig procent gemeten. Vervolgens werd in Leiden een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van buurt, bouwer en gemeente om nut en noodzaak van de machines te bekijken.

Jan Pieters van wijkvereniging Pieters- en Academiewijk spreekt in de meest recente Hart van de Stadkrant nog de hoop uit dat Leiden ook fijnstofvangers krijgt, maar volgens de gemeente komen de machines er niet. ’Er is gekeken naar de proefopstelling in Eindhoven. De conclusie luidt dat het de fijnstof reduceert maar dat het effect in de omgeving van een parkeergarage marginaal is.’

Over dat besluit en de technische achtergrond ervan, worden de buurtvertegenwoordigers binnenkort geïnformeerd.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.