Zorgen over tweede fase inrichting Leids stationsgebied

© Cyclomedia
Leiden

Wethouder Fleur Spijker (Bouwen) wil vaart maken met de inrichting van het stationsgebied Leiden. Na de Lorentz moet snel met het tweede deel van het Rijnsburgerblok worden begonnen. Maar de plannen stuiten op bezwaren uit de buurt.

Het plan behelst de sloop van de het ABNAMRO-gebouw en de school aan het Ballonpad.

De bank en school komen, samen met woningen, een hotel en horeca en parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, terug. Donderdag was het de beurt aan zes insprekers en omwonenden hun zorgen over die plannen te uiten.

Gesmoord

Raadsleden wilden vooral weten hoe omwonenden de participatie met de gemeente hadden ervaren. Het antwoord op die vraag liet zich raden: als bewoners al wat mochten zeggen, dan was het resultaat van de gevoerde ‘keukentafelgesprekken’ nergens in de plannen terug te vinden.

Verder dan wat ad hoc-gesprekken was de gemeente niet gekomen. Het enthousiasme van burgers om van het stationsgebied een duurzame en levendige stadswijk te maken (de duurzaamste kilometer van Nederland), is volgens de insprekers vakkundig gesmoord.

Klem

Bewoners voelen zich klem tussen hun blijdschap dat het stationsgebied serieus wordt aangepakt en hun zorgen over de manier waarop dat gebeurt.

De communicatie met de gemeente en ambtenaren verloopt moeizaam, voorstellen worden snel afgevoerd (‘Kan niet’) of versnipperen door gebrek aan coördinatie, ambities zijn torenhoog (letterlijk), maar veel te grijs (beton).

Wees eerlijk

Toch willen zowel gemeente en bewoners bij het station de duurzaamste kilometer van Nederland neerleggen. Maar die kilometer ziet er voor de gemeente heel anders uit dan voor de inwoners, vreest een van de insprekers, het burgerpanel Leiden Centraal Park.

,,Wees dan eerlijk als u het niet wil!” Duurzaamheid, hield de inspreker wethouder Spijker en de partijen voor, is meer dan grijze kolommen met af en toe een zonnepaneel. 27 September buigt de politiek zich over het het bestemmingsplan.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.