Raadsbreed enthousiasme opvang asielzoekers Leiden ‘te voorbarig’

Leiden

Te vroeg en voorbarig. Dat zijn de belangrijkste argumenten van wethouder Marleen Damen (PvdA), CDA en VVD om niet te lobbyen voor een opvang van asielzoekers in Leiden. Maar ze vormen een minderheid: alle andere partijen willen die opvang namelijk wel.

Den Haag wil acht voorzieningen voor de opvang van asielzoekers om de huidige bed-, bad- en broodregelingen (BBB) te vervangen. Een raadsmeerderheid wil dat Leiden actief gaat lobbyen om zo’n voorziening naar Leiden te halen.

Die oproep stuit niet alleen op bezwaren bij CDA en VVD, maar ook bij wethouder Damen. Zo’n rijksvoorziening is namelijk veel groter dan de huidige BBB-regeling: het gaat dan om 200 tot 300 bedden. Dat is Damen te groot en te duur. En, niet onbelangrijk: het enthousiasme is te voorbarig.

De hamvraag stelde vervolgens Julius Terpstra (CDA): raadt de wethouder de motie, waar een ruime meerderheid voor heeft getekend, dan af? Legt zij nu een wens van een raadsmeerderheid naast zich neer?

Zover durfde Damen niet te gaan. Er is te veel onduidelijk, probeerde zij het enthousiasme voor de opvang van asielzoekers in de gemeenteraad wat te temperen. Een verkapt dreigement de motie niet uit te voeren.

Het weerhield een meerderheid van partijen er niet van om de motie bij de volgende gemeenteraadsvergadering toch in stemming te gaan brengen.

De VVD maakte zich met het CDA zorgen over veiligheid van de huidige opvang van asielzoekers. Dat kost de gemeente ruim twee ton meer dan begroot. Damen wil daarom snijden in de 24-uurs beveiliging.

De wethouder gaf aan de veiligheid te blijven garanderen, maar op een andere manier te willen organiseren. Hoe, dat gaat zij nader onderzoeken.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.