Wijkenfestival: proeftuin voor de nabije toekomst

De huidige baan voor het Franse balspel.© foto leidsch dagblad

Marloe van der Schrier
Leiden

Als het aan de twee dames bij de tijdelijke jeu de boules-strook ligt, wordt er een échte baan aangelegd. Enthousiast en fanatiek blijven ze de ballen heen en weer gooien op de testbaan naast Park Matilo. ,,De baan mag alleen wel wat groter”, vinden ze.

Zaterdag had het Wijkenfestival plaats, een evenement rondom Park Matilo en winkelcentrum IJsselkade voor de wijken Roomburg en Meerburg. Met een springkussen, een braderie, rommelmarkt en activiteiten voor de kinderen, wil de organisatie dit jaar de bewoners mee laten denken over de wijken. Dat vertelt Jaap Stokking, als voorzitter van de wijkvereniging Roomburg nauw betrokken bij de organisatie.

Hij staat naast een kraampje met een grote oranje box. ’Wat vindt u?’ staat erop. Er liggen rode en groene kaarten naast waarop bewoners en bezoekers kunnen schrijven hoe ze denken over de verschillende thema’s die in de opgestelde Wijkenvisie aan bod komen. Hoe ze denken over duurzaamheid, de komst van een jeu de boules-baan, een horecapunt in de buurt van het park of een regelluwe zone rondom winkelcentrum IJsselkade. ,,Zo proberen we draagvlak te creëren en in gesprek te gaan met de bewoners”, aldus Stokking.

Het is tevens een test om te kijken hoe nieuwe voorzieningen zouden worden ervaren. De braderie bij het winkelcentrum is een voorbeeld van hoe de regelluwe zone daar gebruikt kan worden. Kinderen staan op het springkussen en er is een kleine voorstelling voor het jonge publiek. ,,Het is leuk dat er iets georganiseerd wordt”, zegt buurtbewoner Mayra.

Toch is het niet voor iedereen wat het altijd geweest is. Bij de braderie zit een vrouw die al veertig jaar in de wijk woont. ,,Er komen weinig mensen op af”, moppert ze rond het middaguur. Voorzitter Stokking heeft hoop: ,,’s Middags wordt het altijd drukker”, zegt hij.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.