Aantal muskusratten in Zuid-Holland fors afgenomen

rijn- en veenstreek

De intensieve bestrijding van muskusratten door de provincie Zuid-Holland werpt zijn vruchten af. Uit het jaarverslag van de dienst muskusrattenbestrijding blijkt dat de populatie in de provincie de afgelopen jaren sterk is afgenomen.

De Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek zijn zelfs bijna vrij van muskusratten, net als het westelijk deel van de Rijn- en Veenstreek. Van de ruim 23.000 muskusratten die de dienst in 2009 ving, kwamen er niet meer dan 109 uit die regio. In het gebied ten oosten van de lijn die wordt gevormd door de Oude Wetering, het Braassemermeer, de Heijmanswetering, de Oude Rijn en de Gouwe komen nog aanzienlijk meer muskusratten voor. Daar werden vorig jaar 6500 exemplaren gevangen.

Ondanks de grote regionale verschillen, blijkt de intensieve bestrijding overal in de provincie effect te hebben. Over heel Zuid-Holland gemeten is het aantal vangsten sinds 2004 enorm afgenomen. In dat jaar werd de inzet op de bestrijding fors opgevoerd en ving de dienst bijna 150.000 muskusratten. Afgelopen jaar brachten de provinciale rattenvangers gezamenlijk 110.000 uur door in het veld.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.