Kantorenbouw moet trager

Leiden

Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat er de komende jaren bij Leiden Centraal bij mag komen, wordt noodgedwongen verminderd. De gemeente probeerde bij provincie en buurgemeente Zoeterwoude nog extra meters los te krijgen, maar ving bot.

Het is de laatste ingrijpende aanpassing in een actualisatie van de regionale kantorenstrategie, die naar verwachting eind oktober door de veertien deelnemende gemeenten wordt vastgesteld.

Ze zijn er al goed een jaar mee bezig, op last van de provincie. De oorspronkelijke strategie stamt uit 2012 en moet aangepast worden aan de huidige kantorenmarkt. Die verkeert nog in zwaar weer: van de destijds al omlaag gebrachte verwachtingen werd nog eens zo’n 85.000 vierkante meter geschrapt.

Bijbouwen

Leiden had, naast winkels en woningen, de komende vijftien jaar 60.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren willen toestaan bij het station, maar moet genoegen nemen met 40.000. Daarvan is met de bouw van De Lorentz in het ’Gat van Van de Putte’ al 21.000 vierkante meter vergeven.

Omdat het omvormen van oude, leegstaande kantoren elders in stad en regio veel beter gaat dan verwacht, hoopte Leiden dat de provincie over haar hart zou strijken. Die is echter onverbiddelijk: meer plannen dan volgens huidige behoefteramingen nodig is, mag niet.

,,De provincie stuurt sec op het aantal vierkante meters bijbouwen, zonder echt te kijken wat je uit de markt haalt’’, zegt de Alphense wethouder Tseard Hoekstra, die bij Holland Rijnland portefeuillehouder economie is. ,,Dat is ook moeilijk te plannen, maar het verloopt heel positief en we verwachten dat het in de toekomst nog sneller zal gaan. We merken dat vastgoedeigenaren een tijd hebben afgewacht, en merken dat ze ook nu nog geen huurders meer zullen vinden voor die kantoren.’’

Nog beginnen

Leiden sprak ook nog met Zoeterwoude, in de hoop dat de helft van 40.000 langs de A4 (Verde Vista) geplande kantoormeters overgeheveld konden worden. Daarvan kwam de gemeente echter snel terug. Zoeterwoude heeft alle procedures al doorlopen om kantoren er mogelijk te maken, en Leiden moet daarmee voor de rest van het stationsgebied nog beginnen.

Bovendien zijn de Zoeterwoudse meters lastig anders te bebouwen, stelt projectleider Ruud Riethoven. ,,En niet alleen omdat er ook over bijvoorbeeld woningbouw regionale afspraken zijn. Er komt hier een treinstation en binnen de geluidscontouren van spoor en snelweg kun je niet zomaar veel huizen bouwen.’’

De Oegstgeestse vastgoedondernemer Menno Smitsloo, die al jaren bezwaar maakt tegen de bouw van extra kantoren bij Leiden Centraal, denkt dat het alleen maar goed is voor Leiden. ,,Ze zouden toch niets kunnen met al die meters. Er is nu niet te bouwen voor een passende marktprijs. De Lorentz wordt doorgedrukt onder het mom dat er veel kandidaten zijn, maar die zijn er niet.’’

Smitsloo pleit ervoor de kantoorruimte van de Lorentz te gebruiken voor de Leidse ambtenaren die een nieuw onderkomen zoeken. ,,Dan kun je het gebied aan de Langegracht dat ze nu op het oog hebben gebruiken voor woningbouw. Dat levert goudgeld op.’’

Geschrapt

Voor het Leidse stationsgebied betekent het uitstel van een deel van de plannen. Gebieden waar een groot aantal meters permanent geschrapt zijn, zijn onder meer de Katwijkse Duinvallei (20.000 m2), het Alphense stationsgebied (14.000 m2), Het Leiderdorpse Vierzicht (10.000 m2) en de Zoeterwoudse Grote Polder (9500 m2).

Kern van de regionale kantorenstrategie is om nieuwbouw van kantoren te concentreren op centrale plekken, en dan met name de stations Leiden Centraal en Alphen, en het toekomstige station Zoeterwoude-Meerburg. ,,Dan hebben we het over de grotere regionale kantoren’, verduidelijkt Hoekstra. ,,Niet over een plaatselijke accountant.’’

Meer nieuws uit Leiden