Burgerparticipatie is nog onder de maat

Binnert Jan Glastra
Leiden

De gemeente Leiden doet zijn best en er gaat best veel goed, maar het proces om inwoners bij plannen en de uitvoering ervan te betrekken, verloopt nog niet goed genoeg.

Dat concludeert de Leidse rekenkamercommissie, die de procedures en onder de loep nam en enkele praktijkvoorbeelden onderzocht. Donderdag publiceerde de commissie haar eindrapport.

Het stadsbestuur wil van Leiden een lichtend voorbeeld van burgerparticipatie en transparantie maken, maar dat doel is nog ver weg. Burgers voelen zich volgens het onderzoek nog altijd niet serieus genomen. Hoewel al veel ten goede veranderd is, kan de gemeente het daarvoor opgestarte ’aanjaagtraject’ nog niet beëindigen, stelt de rekenkamercommissie. Extra aandacht en inspanning blijft nodig.

De commissie adviseert de gemeente duidelijker vast te leggen welke vorm van participatie zij bij een project voor ogen heeft en dat ook duidelijker te communiceren. Ook adviseert de commissie vaste aanspreekpunten bij projecten en dient de gemeente ervoor te zorgen dat burgers er van begin tot eind bij betrokken worden.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.