Ringweg Leiden volledig van tafel

© Archieffoto

Redactie Leidsch Dagblad
leiderdorp / leiden

De Ringweg Oost, die Leiden beter bereikbaar en de binnenstad autoluw moest maken, is van tafel. Leiden en Leiderdorp gaan samen van voren af aan beginnen met het benoemen van hun beider verkeersproblemen en het bedenken van oplossingen. Die moeten eind 2013 op tafel liggen.

,,We doen een stap terug in het proces’’, zei de Leidse wethouder Robert Strijk (D66, verkeer) donderdag in het gemeentehuis van Leiderdorp, waar hij met zijn Leiderdorpse collega Kees Wassenaar (VVD) het besluit wereldkundig maakte. ,,We beginnen met een blanco vel.’’Leiden jaagde twee jaar geleden de buurgemeente in de gordijnen met een plan voor een ringweg die vanaf industrieterrein De Waard via een tunnel onder de Zijl over Leiderdorps grondgebied op de Willem de Zwijgerlaan uitkwam. Toen de provincie weigerde Leiderdorp te dwingen aan die weg over haar grondgebied mee te werken, viel Leiden terug op een plan voor een ringweg met een tunnel door de Sumatrastraat, maar die kon in Leiden weer niet op genoeg steun rekenen. ,,Wij hebben gezocht naar een andere aanpak en ik ben blij dat dat mogelijk is gebleken’’, zegt Strijk.Die aanpak bestaat eruit, dat wethouders en ambtenaren uit Leiden en Leiderdorp samen hun ambities voor bereikbaarheid op papier gaan zetten, bekijken welke problemen die ambities in de weg staan en daar dan ’oplossingsrichtingen’ voor bedenken. De twee ringwegvarianten kunnen dat niet zijn, aldus Strijk. ,,Daar is geen draagvlak voor.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.