Nieuwe directeur stichting De Binnenvest

Nieuwe directeur stichting De Binnenvest

Redactie Leidsch Dagblad
Leiden

De raad van toezicht van stichting De Binnenvest in Leiden heeft Emmy Klooster benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Zij treedt per 1 december 2013 in dienst en volgt Wim van ’t Veer op. Klooster is nu nog verbonden aan Stichting Breed Welzijn Delft.

De Binnenvest zorgt voor opvang en begeleiding van mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Volgens de raad van toezicht is Klooster aangenomen op basis van haar kennis en ervaring als leidinggevende in een grote welzijnsorganisatie. Bovendien ziet De Binnenvest haar als bouwer en bestuurder die de organisatie kan begeleiden bij de grote veranderingen die in de komende jaren op de welzijnsorganisatie zullen afkomen, zoals onder andere de overgang van AWBZ naar WMO.Klooster is vanaf 2006 als directeur en bestuurder verbonden aan Breed Welzijn Delft dat zich met haar activiteiten vooral richt op kwetsbare burgers. Onder haar leiding is de omslag gemaakt naar een nieuwe werkwijze, waarin actief burgerschap centraal staat. Zij is geen onbekende in de gemeentelijke wereld. Van 2001 tot 2006 was zij aan Leiden verbonden als adjunct-directeur dienst Cultuur en Educatie.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.