'Deel Boterhuispolder open in broedseizoen'

Aad Rietveld
Leiderdorp

Een deel van de Boterhuispolder is volgend jaar waarschijnlijk ook tijdens het broedseizoen - van 15 maart tot 15 juni - toegankelijk voor wandelaars. Volgens de opstellers van het Beheerplein Boterhuispolder, dat burgemeester en wethouders van Leiderdorp onlangs vaststelden, is dat geen probleem, zolang mensen er maar niet hun hond uitlaten.

Sinds de polder werd omgevormd tot recreatiegebied, is de ontoegankelijkheid tijdens het broedseizoen al twee jaar onderwerp van politieke discussie in Leiderdorp. Met name de VVD vindt het onzin, dat een gebied dat met veel gemeenschapsgeld opnieuw is ingericht, gedurende drie maanden verboden gebied is voor recreanten.

Voor een klein stukje van de polder - het deel dat het dichtst bij de provinciale weg N445 ligt - zijn de opstellers van het beheerplan het met de liberalen eens. Ze noemen dat het ’stedelijk uitloopgebied’. ,,Dat is op zijn mooist in mei en juni. Omdat het naar alle waarschijnlijkheid alleen gebruikt wordt als foerageergebied voor weidevogels, zou het opengesteld kunnen worden, mits er streng wordt gecontroleerd of mensen er niet hun hond uitlaten.’’

Volgens het beheerplan moet er in en rond de heringerichte polder nog een aantal problemen worden opgelost. Zo loopt één van de belangrijkste toegangen tot het recreatiegebied, de Oude Koetunnel, geregeld onder water. Daar moet een afvoer worden aangelegd. En de half verharde paden naar de bruggetjes in de polder spoelen deels weg als het hard regent. ,,Als dat een jaarlijks terugkerend probleem wordt, moeten er grondkeringen worden aangebracht.’’

Met de raming van de kosten in het beheerplan zal de Leiderdorpse politiek niet ongelukkig zijn. De gemeente had daarvoor 120.000 euro per jaar opzij gezet. Uit het plan blijkt dat een bedrag van 100.000 euro voldoende is.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.