Rijnwoude woest over gedwongen fusie

rijnwoude

Provinciebestuurder Van Engelshoven-Huls is er woensdagavond niet in geslaagd de gemeenteraad van Rijnwoude ervan te overtuigen dat het beter is om te fuseren met Boskoop en Alphen. Integendeel. Van Engelshoven kreeg er flink van langs van de raadsfracties. Met uitzondering van de VVD die voor fusie is.

D66 verweet de gedeputeerde 'weinig respect te tonen voor de locale democratie'. ,,Gemeenteraadsverkiezingen wezen immers uit dat de inwoners voorlopig voor het behoud van de zelfstandigheid zijn.'' Raadslid Morssink gaf aan dat D66 best over gemeentelijke herindeling wil praten, maar pas als het nut en de noodzaak zijn bewezen. Hij vreest dat de vijf kleine kernen van Rijnwoude bij een fusie met Boskoop en Alphen, zouden ondersneeuwen. ,,Zijn we bijvoorbeeld in een grotere gemeente nog in staat om de vestiging van Vliko in Groenendijk tegen te houden?''

PvdA'er Goes had het over 'onbehoorlijk bestuur van de provincie'. Dat sloeg op het feit dat een week voordat Van Engelshoven in het gemeentehuis zou komen uitleggen wat de voor- en nadelen van fusie zijn, hij meedeelde dat als Rijnwoude niet vrijwillig meewerkt aan fusie met Alphen en Boskoop, de provincie van plan is de gemeenten daartoe te dwingen. ,,Het is een onfatsoenlijk besluit op een verkeerd moment.'' CDA'er Jos Ensing vindt het vreemd dat als Boskoop zo graag met Alphen wil fuseren, Rijnwoude daar per se in mee moet gaan.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.