Nieuwe tijden, nieuwe wooneisen in Teylingen

Op de plek waar Bas Brekelmans, Yvonne van der Hulst en Hans Al staan worden 73 sociale huur- en 21 koopappartementen gebouwd. © Hielco Kuipers

Roy Hazenoot
Teylingen

Bob Dylan bezingt het in zijn lied ‘The Times They Are a-Changing’: de tijden veranderen. Winkelstraten verschralen ten gunste van webshops, mensen werken steeds minder in vast dienstverband en tieners en twintigers van nu weten waarschijnlijk niet wie Dylan is. En er is meer: door andere regels, meer alleenstaanden en vluchtelingen die een plek moeten krijgen, is de huizenmarkt aan verandering onderhevig - er zijn meer goedkope woningen nodig.

Dat veranderingen snel kunnen gaan, laat het verschijnen van de laatste versie van de woonvisie van gemeente Teylingen zien. Hierin beschrijft de gemeente haar ideeën over de woningmarkt voor een bepaalde periode.

In 2008 dacht ze dat de houdbaarheidsdatum van de visie ergens in 2020 zou liggen, maar daar is Teylingen op teruggekomen. Wethouder Bas Brekelmans (ruimte) heeft een nieuwe versie uitgedacht die vanavond in de gemeenteraad wordt behandeld.

Hooghkamer

Om te kijken wat zo’n visie op papier, in de praktijk kan betekenen, dook de wethouder deze week met Yvonne van der Hulst van bouwbedrijf GJ Van der Hulst en Hans Al van woonstichting Stek de graslanden en modder van Voorhout in. Hier, in de wijk Hooghkamer, wordt gewerkt aan meer dan 850 nieuwe woningen.

Het bouwbedrijf uit Lisse bouwt er 350. ,,Mijn vader heeft het stuk in 1995 gekocht met de gedachte binnen vijf jaar te kunnen bouwen’’, zegt Van der Hulst. Uiteindelijk is het project in december 2014 van start gegaan. ,,Kun je nagaan wat een tijd en energie erin is gaan zitten’’, zegt ze met een lach die genoeg energie uitstraalt om de klus tot een goed einde te brengen. ,,Maar dat gaat nog wel even duren hoor.’’

Te weinig sociale huur

Aan een statafel in de blauwe bouwkeet op het winderige terrein komen de drie al snel tot de kern van het probleem: de vraag naar goedkope sociale huurwoningen is groot, terwijl de ‘voorraad’ hiervan de afgelopen jaren is afgenomen. Volgens Al komt dat door de verhuurdersheffing - geld dat de Rijksoverheid bij woningcorporaties haalt om de staatsschuld te verlagen. ,,Bij ons gaat het om zeven miljoen euro per jaar. Zeven miljoen die we niet meer kunnen investeren.’’

Corporaties moeten om geld in kas te houden huizen verkopen en minder nieuwe woningen bouwen. Een ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvindt met grote maatschappelijke veranderingen als inkomens die nauwelijks stijgen, steeds meer alleenstaanden en een groter wordende groep Nederlanders die als vluchteling hierheen zijn gekomen. Zij hebben behoefte aan goedkope woonruimten. ,,Met de nieuwe woonvisie richten we ons op de lagere inkomens’’, zegt Brekelmans.

,,Huren in Voorhout is lastig’’, gaat de wethouder verder. ,,We zien dat er te weinig goedkope huurwoningen zijn. Dat gaan we dus meer proberen te sturen. Een manier om dat voor elkaar te krijgen is door 35 procent van nieuwbouwwijken uit sociale bouw te laten bestaan - 25 procent huur en 10 procent koop.’’ Bij de twee andere dorpskernen van Teylingen, Sassenheim en Warmond, ligt dat op 30 procent.

Kleiner wonen

Maar nieuwbouw is duur, constateert het drietal. Te duur voor alleenstaanden en ’nieuwe Nederlanders’. ,,Waarom zo groot wonen?’’, vraagt de wethouder hardop af. ,,Appartementen van zeventig of tachtig vierkante meter zijn volgens mij niet altijd nodig. In de markt ligt de deskundigheid om voor 500 euro per maand nieuwbouw te realiseren. Ik kan dat niet bedenken. We moeten partijen uitdagen, misschien wel met een prijsvraag’’, oppert hij. ,,Woningen met kleinere afmetingen. Ik wil dat bij het Langeveld in Sassenheim proberen.’’

De directeur van Stek haakt aan bij de wethouder. ,,We zien inderdaad de eenpersoonshuishoudens toenemen. We hebben bij Hooghkamer een blokje eigen grond om te proberen of kleinere woningen of groepswoningen werken.’’

Daarnaast heeft de gemeente ook een knop die invloed heeft op de huizenprijs en waaraan zij kan draaien. ,,De grondprijs hebben we als gemeente in de hand om goedkoper te kunnen bouwen’’, concludeert de wethouder zonder hardop te zeggen dat die omlaag kan.

Naast de woonvisie heeft Brekelmans een ander idee dat vanavond in de raad wordt besproken. Hij verwacht dat er door de vluchtelingenstroom meer mensen een goedkope woning nodig hebben. Daarom wil hij in Hooghkamer 25 extra sociale huurwoningen bouwen. ,,Op deze manier ontstaat er geen verdringing met andere woningzoekenden.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.