Zorg om restauratie molens Rijnland

Redacteur Rijn en Veen
Aarlanderveen

De molenstichtingen in Zuid-Holland zijn bezorgd over de toekomst. De provincie Zuid-Holland is van plan om bij restauraties te verlangen dat zij 50 procent van het benodigde geld via cofinanciering verkrijgen. Volgens stichtingswoordvoerder Henk Bovekerk is dat een onmogelijke opgave.

De provincie heeft het afgelopen decennium veel geld gestoken in het onderhoud en restauratie van de 220 molens in Zuid-Holland. Onlangs prees de landelijke vereniging De Hollandsche Molen de overheid nog voor ’het beste molenbeleid’ van het land. Ook voor de komende zes jaar bezuinigt de provincie niet op subsidies voor het onderhoud.

Toch is niet alles koek en ei. De provincie werkt aan een ’Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016’, met als uitgangspunt dat erfgoed alleen duurzaam kan voortbestaan als er ’economische dragers’ worden gevonden. Met andere woorden: de provincie wil dat de monumenten - tenminste deels - het geld voor hun voortbestaan zelf opbrengen.

Volgens woordvoerster Astrid Vlaminkx heeft dat als voordeel dat burgers, bedrijven en andere geldschieters meer belanghebbend worden bij monumenten waarvan zij houden, maar zij bestrijdt niet dat dit beleid ’door bezuinigingen is ingestoken’. Op woensdag 22 augustus debatteert de statencommissie Ruimte en Leefomgeving over het plan.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.