Bed and breakfasts in Veen-Zuid

Alieke Hoogenboom
Roelofarendsveen

Wie benieuwd is naar het plan voor de inrichting van het gebied ’Roelofarendsveen Zuid’, kan het voorontwerp vanaf donderdag inzien. Met de plannen voor het zuidelijke deel van Roelofarendsveen, het lintvormige gebied langs het Zuideinde, wil de gemeente Kaag en Braassem dit stuk van het dorp recreatiever maken.

Er komen in ieder geval vier bed and breakfasts, jachthavenfaciliteiten, fiets- en wandelpaden, groen, water en kassen. En meer parkeerplaatsen, want die zijn er te weinig aan het Zuideinde.

Het voorontwerp is voor een groot deel gebaseerd op Gebiedsvisie Roelofarendsveen Zuid die begin 2014 onder meer in overleg met bewoners, ondernemers en grondeigenaren werd opgesteld. Geen grootschalige nieuwbouwwijk dus zoals het plan was voordat de crisis toesloeg.

Omdat de gemeente Kaag en Braassem het plangebied moest loskoppelen van het woningbouwproject Braassemerland, is nieuwbouw in het zuidelijke deel van het dorp niet meer mogelijk. Wel zijn er alternatieven bedacht: mensen kunnen bijvoorbeeld een bedrijfswoning ombouwen tot gewoon huis.

Het voorontwerp is vanaf donderdag voor zes weken in te zien. De gemeente organiseert van te voren geen informatieavond, maar sluit niet uit dat er een inloopmoment wordt ingepland.

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.