Negen organisaties binden strijd aan tegen bebouwing Duivenvoordecorridor

Kasteel Duivenvoorde, icoon in de Duivenvoordecorridor.

Kasteel Duivenvoorde, icoon in de Duivenvoordecorridor.

Marieta Kroft
Voorschoten

Negen organisaties in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg binden met elkaar de strijd aan tegen woningbouw in de Duivenvoordecorridor.

De negen: Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Coöperatie De Groene Klaver, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Stichting Duivenvoorde, Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg, Stichting Horst en Weide, Platform Duurzaam Voorschoten, de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en de Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving, willen dat het gebied tussen de Leidse en Haagse agglomeratie groen, open en recreatief blijft. Veel van de kassen die er stonden, zijn inmiddels gesloopt.

In deze strook past geen woningbouw zoals die in de plannen van de twee gemeenten, stelt woordvoerder Stan Dessens.

,,Voorschoten wil huizen bouwen ten noorden van de Kniplaan. Je krijgt een woonwijkje middenin een groen gebied. Wij willen de gemeente vragen pas op de plaats te maken met de uitvoering ervan en samen met ons op zoek te gaan naar alternatieven. Wij denken dat die huizen beter ergens anders: in of tegen de bebouwde kom van Voorschoten kunnen worden gebouwd.’’

Beide gemeenten zien zich genoodzaakt een deel van de corridor te bebouwen omdat de kosten voor de aankoop en sloop van kassen en de herinrichting anders de pan uit rijzen. In Leidschendam-Voorburg was er vorig jaar zelfs een bestuurscrisis toen er een tekort van 18,8 miljoen euro aan het licht kwam. Dessens geeft aan geen geldboom te hebben.

,,We willen de problematiek daarom breder aan de orde brengen. We willen niet alleen met de gemeenten, maar ook met het rijk en de provincie in gesprek.’’

De gemeenten konden nog niet reageren.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.