Versnelde intercity tussen Leiden en Utrecht niet zeker

Leiden

Een flinke tegenvaller voor reizigers op het traject Leiden-Alphen-Utrecht: er is grote onzekerheid ontstaan over het plan om op dit spoor een ’versnelde intercity’ te laten rijden. Dat schrijft de Leidse wethouder Martine Leewis in een brief aan de gemeenteraad. ProRail waarschuwt voor een nieuw risico.

Daardoor is de komst van de versnelde intercity onzeker geworden. Volgens de beheerder van het spoorwegnet kan de nu geldende dienstregeling, met het aantal treinen dat momenteel wordt ingezet, veilig worden uitgevoerd.

Maar uit bodemonderzoek blijkt dat bij een frequentieverhoging op een groot deel van het traject extra maatregelen getroffen moeten worden vanwege ’baaninstabiliteit’. Dat geldt zeker ook bij de invoering van de ’versnelde intercity’.

Volgens een voorlopige inschatting van ProRail zouden de aanpassingen zo’n 175 miljoen euro kosten.

Dat is bovenop de 65 tot 85 miljoen euro, die al eerder voor het project waren berekend, onder andere omdat er voor het plan extra spoor bij Bodegraven moet worden aangelegd.

Leewis schrijft: ’Voor alle betrokkenen kwam de omvang van deze problematiek als een verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening is gehouden’.

Eerder werd een project van de provincie Zuid-Holland - dat voorzag in een frequentieverhoging van het aantal sprinters tussen Leiden en Utrecht - stopgezet vanwege te hoge exploitatielasten.

Daarvoor in de plaats kwam het nieuwe project, dat nu eveneens in gevaar dreigt te komen. Leewis noemt een verbetering van de dienstregeling op het traject erg gewenst.

’Het is al met al een kans voor Leiden om een belangrijk deel van de al lang gewenste kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in zijn algemeenheid en op het spoort Leiden-Utrecht in het bijzonder te realiseren’, schrijft ze.

Leewis zegt dat haar inzet onveranderd blijft, ’namelijk om de versnelde intercity te realiseren’.

Maar, schrijft ze ook: ’De rol van Leiden is beperkt’. Staatssecretaris Stientje van Velthoven schrijft intussen aan de Tweede Kamer dat nu wordt onderzocht of de huidige spitssprinter tussen Leiden en Alphen kan worden doorgetrokken naar Utrecht, om zo de reiziger op korte termijn betere service te kunnen bieden.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.