Aanpak wateroverlast kost Kooi bomen

LD Politiek Live
Leiden

Volgens het stadsbestuur zijn de bewoners van de Kooi zelf akkoord gegaan met de kap van 95 bomen in hun wijk. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks. Ze zijn uitvoerig geïnformeerd en met bewoners is uitvoerig gesproken over de aanpak van riolering in hun wijk. Ook dat daar bomen voor moesten wijken.

Dat antwoord verbaast Jos Olsthoorn, raadslid van GroenLinks. ,,Er zijn bij mijn weten 200 mensen die bezwaar maken tegen de bomenkap of een handtekening hebben gezet onder een petitie de bomen te behouden.” De bezwaarschriften en handtekeningen ploffen volgens Olsthoorn vandaag nog op de mat van het gemeentehuis.

Verrast

Het antwoord van burgemeester en wethouders verrast Olsthoorn nog meer, want daaruit blijkt dat veel meer bomen worden omgezaagd dan GroenLinks in eerste instantie dacht. In totaal verdwijnen in verband met de aanleg van riolering geen 95, maar 244 bomen uit de wijk. Belangrijkste reden voor de omvangrijke kap: ze staan het afvoer van water via de riolering in de weg.

Ontwateren

GroenLinks stelt dat bomen juist een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de wateroverlast in de wijk. Bomen houden regenwater vast en zorgen voor verkoeling. Het stadsbestuur is het met die lezing weliswaar eens, maar ziet onoverkomelijke problemen met de wortels.

Eerst kleine 

Gegeven de vele ondergrondse kabels en een de nieuwe riolering, kunnen de bomen niet ‘aarden’. En, stelt het college, de nieuwe bomen zijn te klein om voldoende capaciteit te hebben het water vast te houden. Ook dat vindt Olsthoorn een curieus argument. ,,Een nieuwe, kleine boom is een noodzakelijk voorwaarde om een grote boom met voldoende capaciteit te krijgen. De bomen moeten dus eerst teruggeplaatst worden.”

Onvermijdelijk

Volgens het college gaat de bomenkap in de Kooi ook niet in tegen de plannen om juist te streven naar een groene stad. ,,Samen met bewoners en woningbouwcorporaties in de wijk kan gekeken worden op welke manier de wijk nog verder ‘vergroend’ kan worden. Via Duurzaam Leiden kunnen bijvoorbeeld subsidie aangevraagd worden voor het vergroenen van de tuinen.” Bewoners moeten dus zelf aan de slag om hun wijk verder te vergroenen. Het college stelt dat echter dat ,,de kap van de bomen onontkoombaar (is) in verband met de aanleg van riolering en de aanpak van de wateroverlast.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.