Alrijne Zorggroep in jaarverslag 2014: minder zorgvraag, minder werk

Marieta Kroft
Leiden/regio

Mensen blijven langer thuiswonen en worden minder snel doorverwezen naar de ziekenhuizen. De landelijke trend ging met name de Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode) niet voorbij. Het aantal voltijds-arbeidsplaatsen daalde in 2014 van 1946 naar 1843.

In het Diaconessenhuis, waarmee de Rijnland Zorggroep dit jaar fuseerde tot de Alrijne Zorggroep, nam het aantal banen iets af: van 869 naar 860. Dat blijkt uit het deze week gepresenteerde jaarverslag 2014.,,Door overheidsmaatregelen, maar ook door toegenomen efficiëntie, is er een trend naar minder zorgvraag, zowel in het ziekenhuis als in het verpleeghuis'', verklaart woordvoerster Marije Harmsen. ,,Dat betekent dat ook wij het aantal medewerkers hebben aangepast.'' Daarbij komt dat de Rijnland Zorggroep per 1 januari 2014 zorgcentrum Noorderbrink in Alphen overdroeg aan Activite. Overigens daalde het aantal medewerkers veel minder omdat ze korter zijn gaan werken, aldus Harmsen: van 2724 naar 2697.Winst Winst halen uit groei is er voor de ziekenhuizen niet meer bij. Positieve cijfers halen lukt alleen door minder uit te geven, schrijft de Raad van Bestuur. De ziekenhuizen mochten ook niet meer zomaar alle verrichtingen declareren. Bovendien maakten Rijnland het Diac vorig jaar extra kosten ter voorbereidingen van de fusie. ,,Desondanks kon 2014 met een positief resultaat worden afgesloten'', jubelen de bestuurders. ,,Vooral voor de verpleeghuizen is dat, gezien de landelijke bezuinigingen, een knappe prestatie.''Het Diac maakte 2,7 miljoen euro winst bij een omzet van ruim 93 miljoen. De Rijnland Zorggroep kan een winst inboeken van 9,7 miljoen euro bij een omzet van 205 miljoen. Hoe de winst is per locatie, meldt het jaarverslag niet.Het positieve resultaat is een gevolg van zuinig omgaan met de uitgaven en het vrijkomen van incidentele meevallers. Zo is er in het verleden geld gereserveerd om de gevolgen van de veranderingen in de zorg op te vangen, maar dat blijkt toch niet nodig te zijn.

In het kort:

* De Alrijne Zorggroep verwacht dat het ziekteverzuim van de medewerkers toeneemt omdat ze gemiddeld ouder worden. Door onderzoek en analyses, probeert Alrijne het verzuim beperkt te houden. In het Diac lag het verzuimpercentage vorig jaar op 4,14 procent, bij de Rijnland Zorggroep was het 3,5 voor het ziekenhuis en 5,5 voor de verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode.* Het aantal klachten in het Diac daalde vorig jaar van 180 naar 143 en steeg in het Rijnland Ziekenhuis van 563 naar 756. In de verpleeghuizen was er zelfs een stijging van 31 naar 51 klachten. Bij het ziekenhuis ging het vaak over de nota's die soms erg laat bij de patiënt binnenkwamen. Ze vonden de zorg duur en de nota onterecht. Dit is een landelijke trend, aldus de woordvoerster.* Opvallend is, zo staat in het jaarverslag, dat klagers steeds vaker een claim indienen. Het Rijnland Ziekenhuis kreeg vorig jaar 14 claims. Twee keer is er een minnelijke schikking getroffen. De getallen van het Diaconessenhuis waren nog niet beschikbaar. De verklaring van de toename van claims is vermoedelijk de tijdgeest. Harmsen: ,,Veel patiënten menen dat ze recht hebben op een vergoeding, volgens onderzoek mede omdat de sociale zekerheid minder wordt.''

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.