Vakbonden niet akkoord met 'te mager' sociaal plan Libertas Leiden

Marieta Kroft
Leiden

De vakbonden zijn niet akkoord met het sociaal plan van de zorginstelling Libertas Leiden. ,,Het is veel te mager’’, zegt bestuurder Hilde ter Doest (AbvaKabo/FNV).

,,Het plan biedt mensen die Libertas moeten verlaten, te weinig mogelijkheden om zich om te scholen naar een andere baan. Een heikel punt is ook de omzetting van grote naar kleine dienstverbanden. Wij vinden dat mensen die dit overkomt, de keuze moeten krijgen tussen het aangeboden dienstverband of helemaal ontslag zodat ze meer vrijheid hebben bij het zoeken naar een andere baan.’’

Een andere kwestie is dat mensen die voor minder dan vijf uur worden ontslagen geen ontslagvergoeding krijgen van het UWV. ,,Wij vinden dat Libertas die uren moet betalen. Nu doen ze dat maar voor de helft.’’ Volgens de vakbondsbestuurder heeft de zorginstelling de financiële ruimte voor een beter sociaal plan.

Mochten de bonden er in het overleg met de raad van bestuur niet uitkomen, dan treden ze opnieuw in overleg met de leden en beraden ze zich op vervolgacties.

Ontslag

Woensdag kregen de 685 medewerkers te horen wie van de 110 werknemers volledig of deels ontslag krijgt. Bij 95 medewerkers wordt het dienstverband gekort tot maximaal 15 of 18 uur. Vijftien medewerkers verliezen hun baan. De reorganisatie is een gevolg van bezuinigingen in de zorg, een andere zorgvraag, hogere kwaliteitseisen aan de medewerkers en een financieel wanbeleid in het verleden.

Afgelopen dinsdagmiddag was er een bijeenkomst met de bonden. ,,Het was een emotionele bijeenkomst’’, vertelt Ter Doest. ,,Veel mensen werken er al jaren met hart en ziel.’’

De vakbondsbestuurder vreest dat de ontslagen niet snel aan ander werk zullen komen. ,,Het gaat hier om de groep verzorgenden en helpenden in de laagste functieniveaus. Die worden overal wegbezuinigd.’’

De ondernemingsraad is wel akkoord met het sociale plan.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.