Aantal uitkeringen in Leiden stijgt

Illustratie DPD

Sebastiaan van der Lubbenstadsredactie@leidschdagblad.nl
Leiden

Ondanks gunstige berichten over een langzaam herstellende economie blijft het aantal uitkeringen in Leiden stijgen.

Halverwege 2016 krijgen 3298 Leidenaars een uitkering. Dat waren er in december 2015 nog 3190 - een toename van ruim honderd personen. Ruim viervijfde van het aantal uitkeringsgerechtigden is tussen de dertig en zestig jaar oud. Wethouder Marleen Damen (PvdA/financiën) stuurde een overzicht met de actuele stand van zaken naar de gemeenteraad.

Wat in de Participatiewet stroomt, moet er ook weer uit. Tenminste, dat is het idee van de wet die drie oude regelingen samenvoegt: de bijstand, Wajong (jonggehandicapten) en de sociale werkvoorziening. Volgens cijfers van Damen hebben sinds 2013 meer mensen een uitkering aangevraagd (474) dan opgezegd. Alleen in 2012 stroomden meer mensen uit (1046) dan dat zich voor een uitkering meldden (1005).

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de duur van de uitkering de kans op werk verkleint. Leidenaars die meer dan vier jaar een uitkering ontvangen, vormen ruim tweevijfde van het totaal aantal uitkeringen. En de maatregelen die Damen treft om dat te verbeteren, werpen nog nauwelijks vruchten af.

Lager

Ruim de helft van alle uitkeringsgerechtigden die ook vóór 2016 een traject naar werk of opleiding startte (192 Leidenaren), heeft dat met succes afgerond. Het percentage Leidenaren dat al langer een uitkering heeft en weer aan het werk raakt, ligt nog lager: dat bedraagt nog geen dertig procent.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.