’Duurzame technieken vaak heel schadelijk voor milieu’

Ramon Bril. Foto Hielco Kuipers

Wilfred Simons
Leiden

Veel technieken die duurzame energie moeten opleveren, blijken vaak schadelijker voor natuur en milieu dan conventionele technieken. Voor de productie van biodiesel die gemaakt is van palmolie, worden op dit moment in Sumatra grote stukken oerwoud platgebrand. Het is zo ongerijmd, dat chemicus Ramon Bril (24) in het café van de Hortus botanicus in Leiden er bijna om moet lachen. ,,Dan kun je nog beter op conventionele diesel rijden!’’

Biosdiesel is niet de enige ’niet duurzame duurzame’ techniek om energie op te wekken. De winning van neodymium voor de magneten van windmolens is zeer milieuvervuilend. Windmolenparken op de Noordzee verwoesten het bodemleven en zijn gehaktmolens voor vogels. Ook het ecologische voordeel van zonnepanelen is, gemeten over hun levensduur, amper beter dan van fossiele brandstof.

Bril, die net aan de Universiteit Leiden is afgestudeerd in het vak Life Science and Technology, wil dat de overheid en het bedrijfsleven meer werk maken van écht duurzame oplossingen, zoals hij die ziet. Hij gelooft in een nieuwe vorm van kernsplitsing met behulp van thorium, de Liquid Fluoride Thoriumreactor. Weliswaar produceert deze energiecentrale ook kernafval, maar verhoudingsgewijs weinig en de straling verdwijnt binnen 300 jaar. Dat is veel sneller dan de 10.000 jaar halfwaarde van kernafval uit conventionele reactoren. Bril beweert zelfs dat het eindproduct na opwerking niet-radioactief lood is. Een ander belangrijk voordeel is dat de thoriumreactor niet onder druk staat en dus niet kan exploderen.

Kernfusie

Nóg beter zou het volgens de Leidse milieuactivist zijn om eindelijk eens serieus werk te maken van kernfusie. ,,Prototypes van centrales in Zuid-Korea en Frankrijk hebben laten zien dat het kan, maar er zijn onvoldoende fondsen voor de ontwikkeling. De investeerders hebben er geen belangstelling voor. Ze steken hun geld liever in zonne- en windenergie, waarmee op korte termijn geld te verdienen valt.’’ Hij moet weer lachen. ,,Het is, alsof we de planten in de tuin water geven terwijl het huis in brand staat. Dat doen wij nu.’’

Met zijn pleidooi voor kernenergie, zij het in een nieuwe, minder gevaarlijke vorm, loopt Bril wel het risico om spreekbuis te worden van de industrie die hij zo verfoeit. Het liefst zou hij de fondsen voor een Liquid Fluoride Thoriumreactor dan ook via crowdfunding willen ophalen, om zich niet met het ’neoliberale kapitalisme’ te hoeven inlaten. Maar als dat niet lukt en hij moet samenwerken met multinationals die kernreactoren maken, zou hij dat toch doen. ,,Als het milieu en de natuur daarmee gered worden, dan wel.’’

Jeugdraad

Ramon Bril doet mee aan een wedstrijd van de Nationale Jeugdraad in een poging om VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling te worden. In die hoedanigheid kan hij in december tijdens de klimaattop in Parijs pleiten voor zíjn oplossing voor de energiecrisis. Om die positie moet hij strijd voeren met zijn tegenstrever Max van Deursen en hij moet zoveel mogelijk publiciteit maken voor zijn oplossing voor het energieprobleem en stemmen vergaren. Op vrijdag 23 oktober wordt in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bekend gemaakt of Bril de plek heeft kunnen binnenslepen. Hij heeft dubbele gevoelens bij deze gang van zaken. ,,Het is mooi dat ik aandacht kan vragen voor werkelijk duurzame oplossingen voor het energieprobleem. Tegelijkertijd is het een populariteitswedstrijd. Mijn gezicht is belangrijker dan mijn verhaal, dat vind ik jammer, maar het gaat kennelijk hand in hand.’’

www.facebook.com/ramonrichting

www.jongerenvertegenwoordigers.nl

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.