Pvda: quotum voor verkameren in Leiden

’Opgeknipte’ panden: de deurbellen vertellen het verhaal.© Archieffoto

Annet van Aarsen
Leiden

De PvdA vindt dat het Leidse gemeentebestuur concrete maatregelen moet nemen tegen het verschijnsel van verkamering en de overlast die door dit fenomeen wordt veroorzaakt.

De fractie roep het college in raadsvragen op om opnieuw te kijken naar invoering van een systeem waarbij een quotum per straat of per wijk is vastgesteld voor verkamerde panden. Zo’n maatregel is in steden als Maastricht, Enschede en Wageningen al gangbaar. Aanleiding voor die vraag is een reportage in deze krant over de wijk Transvaal waar in sommige straten praktisch geen huis meer wordt bewoond door de huiseigenaar.

Ook vraagt de fractie om intensievere handhaving bij meldingen van overlast. Daarnaast wil de PvdA weten of het college bereid is om bij de vaststelling van het bestemmingsplan Merenwijk verkamering te verbieden.

Een groep bewoners uit de Merenwijk trok vorig jaar al aan de bel over het feit dat meer en meer woningen in de wijk worden opgekocht, opgeknipt en vervolgens per kamer of appartement worden verhuurd. De bewoners vrezen niet alleen voor toenemende overlast maar vinden ook dat de Merenwijk in aard, opzet en karakter is bedoeld voor gezinnen.

Behalve uit Transvaal en de Merenwijk zijn er ook klachten uit de Professoren- en Burgemeesterswijk.

Een bewoner uit Transvaal hield geruime tijd de gemeenteberichten bij en schatte aan de hand van de verleende onttrekkings- en omgevingsvergunningen dat er jaarlijks zeker 100 tot 250 verkamerde panden bijkomen in Leiden. De gemeente Leiden verklaarde vorige week dat er in 2017 slechts 29 onttrekkingsvergunningen zijn verleend.

Een enorm verschil, vindt de PvdA-raadslid Gijs Holla. Hij wil graag weten van het college wie er gelijk heeft. Ook wil de fractie graag dat het college onderzoek doet naar vastgoedbeleggers die in de stad de schaarse woningen opkopen en vervolgens voor veel geld doorverhuren. ’Studenten, starters en gezinnen kunnen hier niet tegen op en betalen noodgedwongen de hoofdprijs. Tot voor kort vonden deze taferelen alleen in de grote steden plaats, maar ook in Leiden wordt dit steeds zichtbaarder’, aldus Holla. Hij vreest: ’Leiden wordt zo steeds meer een stad van de rijken.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.