Vwo Marecollege Leiden weer op juiste niveau

Het Marecollege.© Hielco Kuipers

Janneke Dijke
Leiden

Het Marecollege heeft een flinke prestatie geleverd om de kwaliteit van de vwo-afdeling weer op het juiste niveau te krijgen. Afgelopen voorjaar bestempelde de onderwijsinspectie het vwo als ’zwak’. Nu, ruim een half jaar later, trekt de inspectie dat oordeel weer in.

De grootste verandering op de school is dat docenten meer aandacht geven aan het doel van een les. ,,Als je dat met de leerlingen bespreekt aan het begin en aan het eind van de les, dan levert de les echt iets op’’, vertelt Albert de Bruïne, teamleider havo/vwo bovenbouw en docent lichamelijke opvoeding aan de vrije school. ,,De leerlingen ervaren nu dat de lessen er toe doen, en dat vinden ze prettig.’’ Deze verandering is niet alleen doorgevoerd op het vwo, maar ook op de havo en het vmbo.

De inspectie ziet die verandering ook. ,,Wij hebben gezien dat het Marecollege binnen een jaar de leskwaliteit ingrijpend heeft verbeterd. Dit is zichtbaar in het leergedrag van leerlingen’’, aldus de inspectie in haar rapport. ,,Leerlingen snappen beter waarom zij iets moeten doen en kunnen beter meedoen met de les omdat werkvormen en doelen beter op elkaar zijn afgestemd.’’

Scores

Ook de scores van de school zijn verbeterd. Meer leerlingen stromen zonder vertraging door naar de examenklas. Het verschil tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen is niet meer te groot. Die eis hanteert de inspectie om te voorkomen dat een school leerlingen helpt te slagen door de schoolexamens heel makkelijk te maken.

De school aan de Sumatrastraat deed meer om de kwaliteit te verbeteren. Zo kijken docenten nu regelmatig met elkaar mee en leggen ze elkaars lessen langs de meetlat, om elkaar scherp te houden. ,,We hebben daarvoor een kijkwijzer ontwikkeld’’, zegt rector Bart van Dam.

Ontwikkeling

Volgens De Bruïne was de kwaliteit van de vwo-afdeling goed, maar werd dit onvoldoende zichtbaar. ,,Dat zie je aan het feit dat we het zo snel voor elkaar hebben gekregen. Het docententeam had zoiets van: wij zwak? Dat gaat ons niet gebeuren.’’

De inspectie noemt ’de evenwichtige ontwikkeling van leerlingen’ een sterk punt van de school. ,,Je ziet dat de inspectie daar steeds meer oog voor krijgt. Als vrije scholen besteden wij daar van oudsher veel aandacht aan. Dat wordt buiten onze scholen steeds meer gewaardeerd’’, aldus Van Dam. Het is lastig voor vrije scholen dat dit soort dingen niet gemeten worden door de inspectie.

Periodeonderwijs

Verder geeft de inspectie complimenten voor het ’periodeonderwijs’, waarbij leerlingen in een periode van drie weken intensief aan een onderwerp werken. Een onderwerp uit de eerste klas is ’ontdekkingsreizen’. ,,Er wordt veel meer geleerd dan alleen de lessstof en er is ruimte voor verschillende werkvormen’’, vertelt De Bruïne.

Het Marecollege groeit al enkele jaren, zeker na de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Sumatrastraat. De school heeft nu 530 leerlingen en hoopt te groeien naar 600. Dan kunnen alle negen lokalen in het extra pand naast de school gebruikt worden om les te geven. De helft van de leerlingen volgt vmbo, de andere helft havo/vwo.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.