Leiden schrapt vijf plekken voor huisvesting statushouders

Annet van Aarsen
Leiden

Een flinke tegenslag: de gemeente Leiden moet van zes locaties, waar onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders, er vijf schrappen.

De Vrouwenweg – bij het klooster – valt onder andere af. Studentenhuisvester Duwo heeft de gemeente laten weten definitief af te zien van het plaatsen van tijdelijke woonunits op deze plek. De grote geluidsbelasting van de A4 wordt als een te groot obstakel gezien.

Ook de Gabriël Metzustraat valt af. Op het terrein van de voormalige vuilverbranding, dat de gemeente op het oog had, blijkt de vervuiling dusdanig te zijn – ook in de deklaag – dat er sanering moet plaatsvinden. De extra kosten voor die sanering zijn te hoog.

De onderhandelingen voor de aankoop van een rijtje woningen bij Rhijnvreugd zijn stukgelopen. De uitkomst was dat de combinatie van aanschafprijs en renovatiekosten tot gevolg zou hebben, dat er op de zes woningen bij een exploitatietermijn van tien jaar zo’n 300.000 euro zou moeten worden toegelegd. Ook het plaatsen van tijdelijke woonunits op het terrein bij Rhijnvreugd lijkt een gepasseerd station. Het voorstel was om de woonunits voor 25 jaar te plaatsen, maar de gemeenteraad vindt dat te lang voor een tijdelijke oplossing.

Ook een oud kerkgebouw aan de Turkooislaan valt af. De onderhandelingen tussen Portaal en de eigenaar van het pand over de transformatie tot wooneenheden voor statushouders zijn op niets uitgelopen. Alleen over de Europaweg zijn nog onderhandelingen gaande.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft aan de raad dat het door de tegenslag een forse inspanning zal vergen om de taakstelling voor dit jaar voor de huisvesting van statushouders te halen. De druk op de sociale huurwoningmarkt zal hoog zijn.’’ Gemeente Leiden blijft verder zoeken naar nieuwe oplossingen. ,,Er lopen andere initiatieven zoals in het verzorgingshuis Robijnhof waar over enkele maanden een aantal vergunninghouders kan worden ondergebracht.’’

Daarnaast worden het eerste kwartaal van 2017 100 woningen in gebruik genomen op een terrein aan de Voorschoterweg en nog eens 34 woningen aan de Wassenaarseweg. Op de Sumatrastraat worden in januari 16 tijdelijke woningen opgeleverd.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.